Miejsce pracy na nowe czasy. Jak skandynawscy pracodawcy motywują i inspirują ludzi?

28 lutego miała miejsce premiera najnowszego raportu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC) „Miejsce pracy na nowe czasy. Jak skandynawscy pracodawcy motywują i inspirują ludzi”. Raport został zaprezentowany podczas konferencji zorganizowanej we współpracy z partnerami projektu w siedzibie firmy DSV International Shared Service Center.

Miejsce pracy na nowe czasy: otwartość, zaufanie, dobrostan

Wydarzenia ostatnich lat, nagłe zmiany geopolityczne i ekonomiczne postawiły przedsiębiorstwa przed nowymi wyzwaniami. Firmy mierzą się z niedoborami pracowników, inflacją i presją płacową, przy tym nieustannie konkurują o talenty. Oczekiwania pracowników również ewoluowały.

Jaką rolę w tym kontekście rolę odgrywa kultura organizacyjna firm? Czy może stanowić realną przewagę konkurencyjną?

SPCC wspólnie z firmą Antal przeprowadziło badanie „Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy”. Odpowiedzi 1050 specjalistów i menadżerów dają obraz tego, co poza wynagrodzeniem, stanowi ważną wartość dla kandydatów i pracowników.

Jednocześnie przyjrzeliśmy się też drugiej stronie rynku pracy – zapytaliśmy skandynawskich pracodawców – to czwarta co do wielkości grupa zagranicznych inwestorów zatrudniająca w Polsce łącznie ponad 180 000 pracowników – z jakimi wyzwaniami się mierzą i jakie praktyczne rozwiązania stosują.

Zdalnie, w biurze, hybrydowo

Dla części firm to nadal wyzwanie, dla innych codzienność. Firmy wykazują dużą inwencję w poszukiwaniu narzędzi wspomagających zarządzanie zespołami rozproszonymi. Chętnie sięgają po narzędzia cyfrowe jak wirtualne tablice czy Kanban board ułatwiające wizualizację pracy, ale przykładają też dużą wagę do działań integrujących pracowników. Jak wskazują doświadczenia norweskiej firmy Zalaris nawet w pracy zdalnej można stworzyć atmosferę współpracy i zaufania – ważną rolę pełni tu otwarta, dwustronna komunikacja i liderzy, dla których bliski jest model empatycznego przywództwa.

Well -being w nowej odsłonie

Dbanie o dobrostan pracowników w przypadku firm skandynawskich nie jest nowym zjawiskiem. Jednak wydarzenia ostatnich lat spowodowały wzrost znaczenia działań z tego obszaru i zmieniły ich formę. Wiele firm  jak np. AstraZeneca, która zatrudnia w Polsce już 3000 osób, oferuje swoim pracownikom wsparcie psychologiczne, co jeszcze trzy lata temu należało do rzadkości. Na znaczeniu zyskuje również profilaktyczna opieka zdrowotna oraz indywidualne dopasowanie benefitów do stylu życia i potrzeb pracowników. W KMD, duńskiej firmie technologicznej pracownicy rozwijają swoje pasje w klubach: biegowym, piłkarskim, motocy­klowym, czy tenisowym. Wspólnie startują w zawodach lub biorą udział w wydarzeniach sportowych poza firmą.

Między nami generacjami – zarządzanie oczekiwaniami

Zarządzanie międzypokoleniowymi zespołami to wyzwanie dla wielu organizacji. Zmieniają się też liderzy – młode pokolenie oczekuje płaskiej struktury, inspiracji i otwartości na różne opinie.

W tym kontekście otwarta komunikacja zyskuje jeszcze bardziej na znaczeniu. To wartość wspólna zarówno dla pokolenia „graczy” jak i „boomerów”.

Dla roczników urodzonych po roku 1995 work-life balance, jak i inkluzywność i podejście firmy do kwestii zrównoważonego rozwoju, wydają się szczególnie ważne.

To dobra wiadomość dla firm skandynawskich, które są liderami we wdrażaniu takich inicjatyw. Tak jak IKEA, największy skandynawski pracodawca w Polsce.  IKEA Retail w Polsce od kilku lat realizuje Strategię Równości, Różnorodności i Włączania, a w zeszłym roku dołączyła do inicjatywy „Liczą się Umiejętności”, który jest skierowany do osób z doświadczeniem uchodźczym.

Skandynawski wymiar kultury organizacyjnej

Organizacje skandynawskie wskazują często, że skandynawska kultura pracy pomaga im konkurować o talenty. Jednocześnie jednak zobowiązuje i wiąże się z wysokimi oczekiwaniami kandydatów, którzy szybko weryfikują, czy organizacje wcielają deklarowane wartości w życie. 

Wyniki badania Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy[1]

Kultura organizacyjna to fundament działania biznesu. Umożliwia osiąganie celów biznesowych lub wręcz przeciwnie utrudnia rozwój.

Wspólnie z firmą Antal Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza przeprowadziła badanie dotyczące kluczowych elementów kultury organizacyjnej:

  1. Organizacja pracy w zespole
  2. Struktura organizacyjna
  3. Cechy dobrego lidera
  4. Komunikacja

Jakie cech kultury organizacyjnej szczególnie cenią pracownicy i kandydaci

Większość respondentów (74%) preferuje płaską strukturę organizacyjną, w której menadżer_ka jest pierwszy_a wśród równych.

Ten wynik koresponduje z odpowiedziami na pytanie jakie cechy lidera szczególnie cenisz. Najczęściej wskazywaną cechą jest otwartość na dyskusje i feedback (72%). Prawie 40% respondentów uważa, że dobry szef_owa powinien_na ufać pracownikom. Co ciekawe wśród najmniej pożądanych cech znalazła się charyzma i autorytet – zapotrzebowanie na charyzmatycznych, silnych i odległych liderów najwyraźniej spada.

84% osób badanych w komunikacji z przełożonymi preferuje „politykę otwartych drzwi” i chętnie dzieli się swoimi opiniami.

Czy kraj pochodzenia firmy wpływa na jej atrakcyjność jako pracodawcy?

62% respondentów, którzy mieli okazję pracować w firmach skandynawskich uznało tę grupę za najbardziej atrakcyjnego pracodawcę. Dla porównania 32% byłych pracowników firm amerykańskich wskazało pracodawców amerykańskich za najatrakcyjniejszych i analogicznie w przypadku firm polskich odsetek ten wyniósł 23%.

Firmy z kapitałem skandynawskim są cenionym pracodawcą. W regionach, gdzie skandynawskich inwestorów jest dużo, lokalna społeczność docenia ich obecność i zaangażowanie, co widać po imponującym wyniku regionu zachodniopomorskiego. Drugi aspekt wskazujący na szczególną pozycję skandynawskich pracodawców to opinia osób, które już miały okazję pracować w skandynawskich firmach. Około 62% w tej grupie wskazuje skandynawskie firmy jako najbardziej atrakcyjnego pracodawcę. W momencie, kiedy mówimy „sprawdzam”, organizacje te w większym zakresie spełniają oczekiwania pokładane w nich przez kandydatów.” – podsumowuje Agnieszka Zielińska, Dyrektor Zarządzająca SPCC.

Zapraszamy do zapoznania się z całością Raportu w wersji elektronicznej >>>TUTAJ<<<

O Skandynawsko-Polskiej Izbie Gospodarczej

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) to organizacja non-profit stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Naszą misją jest promocja, wsparcie i rozwój handlowych relacji między Polską i innymi krajami regionu Morza Bałtyckiego. Od 2004 inspirujemy, łączymy i reprezentujemy firmy członkowskie.

[1] Badanie przeprowadzono metodą CAWI na próbie 1056 respondentów w dniach 08.09-20.10.2022

Źródło: materiały prasowe


Udostępnij