Gra w manipulacje. Postaw na swoim i nie daj się oszukać

Gra w manipulacje

Podejmujemy błędne decyzje i stajemy się niewolnikami początkowych postanowień, nawet gdy już wiemy, że są one kosztowne i nie pozwalają nam osiągnąć zamierzonych rezultatów.

„Manipulacja” – to słowo może budzić lęk. Nie przez przypadek w Stanach Zjednoczonych wstydliwie wolą mówić o peryferyjnych technikach behawioralnych, używając terminologii politycznie poprawniejszej, w pewnym sensie urzędowo zatwierdzonej. Mamy jednak dwa dobre powody, aby upierać się przy dążeniu do przedstawienia owych technik. Powód pierwszy wiąże się z etyką zawodową naukowców. Czy do obowiązków badacza nie należy informowanie społeczeństwa o aktualnym stanie wiedzy? To wynika z jego misji popularyzowania wiedzy i walki z obskurantyzmem. Powód drugi wiąże się ze wzrostem liczby działań opartych na technikach, które opisaliśmy w naszej książce. Również on zatem wynika z etyki zawodowej. Podstawowa zasada etosu każdego zawodu narzuca wykorzystanie, a więc znajomość – czy nam się to podoba, czy nie – wszelkich dostępnych dzięki aktualnej wiedzy naukowej środków, które mogłyby zapobiec naruszeniu psychicznej lub fizycznej integralności człowieka. Czy – by być w zgodzie z duchem czasu – profesjonalista ma prawo złamać tę zasadę, stanowiącą zarazem podstawowy wymóg moralności?

Możemy się temu oprzeć dzięki poznaniu przyczyn naszych zachowań i świadomości zastawianych na nas pułapek. Co więcej, znając techniki wywierania wpływu, a nie mając władzy ani środków nacisku, możemy skłonić innych, aby zachowywali się w sposób zgodny z naszymi oczekiwaniami. Dzięki tej książce zaczniesz działać na swoją korzyść, otworzysz drzwi do nowych możliwości i uwolnisz swoją nieodkrytą moc.

[…] techniki, które tutaj wychwalamy, zaprzeczają tu i tam rozpowszechnianym prawdom. Nie trzeba uwodzić ani posiadać władzy, aby je stosować, nie ma także potrzeby bycia mistrzem perswazji. Wystarczy je po prostu znać.

Książka jest przeznaczona dla trzech grup odbiorców:

  • po pierwsze, tych, których słowo „manipulacja” nie przeraża w najmniejszym stopniu – oni doskonale wiedzą, że manipulacja jest często jedynym środkiem do uzyskania czegoś od innych;
  • po drugie, tych, których słowo „manipulacja” przyprawia o dreszcze – oni zapewne uważają, że wykorzystanie posiadanej władzy to jedyny sposób uzyskania czegokolwiek od otoczenia;
  • po trzecie, tych, którym słowo „manipulacja” jest obojętne, ale którzy chcieliby zrozumieć zachowania i psychologię człowieka – im znajomość technik manipulacji dostarczy nowych i być może nieoczekiwanych odpowiedzi.

Gra w manipulacje. Postaw na swoim i nie daj się oszukać

O Autorach:

Robert-Vincent Joule – profesor psychologii na Uniwersytecie w Aix-Marseille, gdzie kieruje Laboratorium Psychologii Społecznej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zmiany zachowań i mentalności.Regularniepublikujewyniki swoichpracw czasopismachkrajowych i zagranicznych. Jest najbardziej aktywnym przedstawicielem francuskojęzycznej psychologii społecznej.

Jean-Léon Beauvois – psycholog, wykładowca na Sorbonie oraz w uczelniach w Nancy, Caen, Grenoble i Nicei. Był prezesem stowarzyszeń psychologicznych (ARIP i ADRIPS) i wiceprezesem działu badań Francuskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkiem rad redakcyjnych wielu czasopism naukowych, w tym „Revue Internationale de Psychologie Sociale”. Jest autorem i redaktorem kilku wielotomowych serii wydawniczych z dziedziny psychologii społecznej.

Patroni medialni: Psychologia-spoleczna.pl, Lady Business Club, Magazyn Madame

 Więcej informacji na stronie wydawnictwa.


Udostępnij