Wolontariat pracowniczy coraz ważniejszym narzędziem motywacyjnym

35 proc. polskich menadżerek i menadżerów uważa wolontariat kompetencji za jedno z najlepszych narzędzi CSR w pracy. Czy inicjatywy polegające na dzieleniu się wiedzą mogą więc zdominować Corporate Social Responsibility podejmowany przez przedsiębiorców? Zapytaliśmy przedstawicieli znanych firm społecznie odpowiedzialnych.

Dlaczego firmy inwestują w CSR?

Z badania „State of Sustainable Business Survey”, przeprowadzonego w 2015 r. przez BSR/Globe Scan wśród 200 firm będących członkami organizacji Business for Social Responsibility, wynika, że przedsiębiorcy coraz częściej włączają CSR do strategii biznesowej widząc, że działania te przynoszą wymierne korzyści finansowe.

Równie ciekawe wnioski płyną z raportu Nielsen „Global Sustainability Report”. Badanie przeprowadzone wśród 30 tys. internautów pochodzących z 60 państw pokazało, że nawet użytkownicy sieci zwracają uwagę na podejmowane aktywności CSR. Jak czytamy, dla 45 proc. z nich ważne jest, by producent działał z poszanowaniem środowiska naturalnego i był zaangażowany społecznie. Z kolei 66 proc. deklaruje, że zapłaciłaby więcej za produkt czy usługę, gdyby dostawcą była firma społecznie odpowiedzialna.

Analizując pozycję CSR w Polsce, warto zwrócić uwagę na raport „Menedżerowie CSR”, sporządzony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Instytutem PBS i Deloitte. Ponad 80 proc. menedżerów i menedżerek CSR (na 133 przebadanych) odpowiedziało, że dostrzega wpływ idei Corporate Social Responsibility na sposób funkcjonowania biznesu w Polsce. Co istotne, 35 proc. z nich określiło wolontariat kompetencji jako jedno z najlepszych narzędzi CSR w pracy.

Podkreślmy, że w tegorocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu pojawiło się aż 113 przykładów praktyk z zakresu pracy (o 29 więcej niż w ubiegłym roku). Jak widać, CSR w ramach którego dochodzi do podnoszenia poziomu zaangażowania pracowników staje się dla polskich firm coraz ważniejszy.

Menadżerki i menadżerowie w roli mentorów.

Idea wolontariatu pracowniczego skupia się na pracowniku i procesie dzielenia się przez niego posiadanymi kompetencjami zawodowymi. Analizując podejmowane przez polskie firmy aktywności w tej dziedzinie, widać, że dziś kierunkowane są głównie na dwie grupy odbiorców. Jedną z nich są studenci oraz uczniowie, szczególnie szkół technicznych i liceów profilowanych, drugą – osoby dojrzałe 55+, które uczestnicząc w akcjach CSR mają zyskać przeświadczenie, że wejście w określony wiek nie jest równoznaczne z wykluczeniem społecznym.

W przypadku wolontariatu pracowniczego kierowanego do młodych ludzi, celem jest możliwość przekazania kompetencji umożliwiających w przyszłości zdobycie lukratywnej pracy. – Uczestnikami bezpłatnych warsztatów, prowadzonych przez ekspertów z różnych firm, są bardzo starannie wybrani, młodzi ludzie, o wysokim potencjale rozwojowym do podjęcia w przyszłości pracy w zawodzie promowanym przez trenera. Nierzadko to jednocześnie osoby, które mimo ogromnego potencjału, chęci i zaangażowania, nie otrzymują odpowiedniego wsparcia ze strony otoczenia – tłumaczy Anna Dyl z Fundacji Rozwoju Talentów, koordynatorka programu CSR „Akademia Talentów”. – Pamiętajmy, że kursanci uczestniczą w szkoleniach tematycznych, zgodnych z kierunkiem ich nauczania, zainteresowaniami, indywidualnymi predyspozycjami czy szczególnymi uzdolnieniami. Dlatego, choć celem zajęć jest przekazanie wiedzy, a nie rekrutacja, nierzadko dochodzi do sytuacji, w których menadżerowie – widząc potencjał kursanta – składają mu ofertę pracy, jeszcze w trakcie lub tuż po zakończeniu szkoleń – dodaje ekspertka.

Wolontariat pracowniczy to narzędzie motywacyjne

Pamiętajmy, że jednym z największych wyzwań związanych z zarządzaniem pracownikami, szczególnie w korporacjach oraz dużych i średnich firmach, jest konieczność stworzenia satysfakcjonujących warunków pracy, w tym systemów motywacyjnych. – Dla firmy, w której zrównoważony rozwój jest nieodłączną częścią biznesu, każdy sukces zależy od zaangażowania pracowników. To oni sprawiają, że idee CSR są realizowane w praktyce i zyskują ludzki, emocjonalny wymiar. Inwestujemy więc w naszą kadrę i zachęcamy, by inicjowali oraz wdrażali konkretne pomysły. Dzięki temu każda organizowana akcja przynosi wyłącznie najlepsze rezultaty – mówi Katarzyna Dulko-Gaszyna, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju z IKEA.

Jak dodaje Dorota Kołodzicka, specjalista ds. szkoleń i rozwoju z ZT “Kruszwica” S.A.: – Wolontariat kompetencji stanowi innowacyjną formę obecności biznesu w społeczeństwie, która przekłada się na szereg korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Studenci otrzymują porcję unikalnej, specjalistycznej i praktycznej wiedzy biznesowej, a firmowi prelegenci rozwijają swoje kompetencje trenerskie, zyskując jednocześnie sposobność wzbogacenia własnej perspektywy o sugestie oraz świeże spojrzenie na zagadnienia, którymi bardzo chętnie dzielą się ludzie młodzi. Wzajemne poznanie się studentów i pracodawcy ma szansę również przełożyć się na satysfakcjonującą dla obu stron współpracę.

Pracownicy to osoby, które – niczym wykładowcy na uczelni, posiadają najbardziej pożądane z punktu widzenia młodych talentów doświadczenie, pozwalające studentom uzupełniać formalną wiedzę o konkretne kwalifikacje. Dzieląc się swoim „know how”, nie tylko uczą innych, ale i sami nabywają nowe umiejętności. Doskonalą i rozwijają kompetencje, zarówno te „miękkie”, jak i „twarde”, ponieważ sami przechodzą odpowiednie szkolenia z umiejętności trenerskich. Są więc maksymalnie angażowani, realizując ważne cele i stając się tym samym motorem napędowym w rozwoju swojej firmy.

Możliwość dzielenia się wiedzą ze studentami i uczniami w ramach „Akademii Talentów” daje naszym pracownikom dużo satysfakcji, stanowiąc jednocześnie docenienie dotychczasowych osiągnięć zawodowych. Prowadzenie warsztatów jest doskonałą odskocznią od codziennych obowiązków w pracy. Daje szansę sprawdzenia swoich umiejętności na nieco innym gruncie i zdobycia ciekawych doświadczeń zawodowych – tłumaczy Krzysztof Kuzdowicz, koordynator utrzymania ruchu z Imperial Tobacco Polska S.A. Jak dodaje ekspert: – Człowiek dostaje dodatkowego „poweru”, gdy widzi studentów i uczniów zainteresowanych tym, co stara się im przekazać. Największą nagrodą jest jednak to, że „wkręceni” w temat warsztatów uczestnicy nie mają ochoty nawet na przerwy, z zapałem chłonąc całą przekazywaną wiedzę.

Zmotywowany pracownik nie chce odchodzić

Jeszcze 4 lata temu średni koszt rekrutacji pracownika wynosił ok. 1886 zł. Dziś to 2640 zł, zatem aż 40 procent więcej. Jak czytamy w raporcie PwC “Saratoga Human Capital Benchmarking 2015”, przyczyną tak dużego wzrostu jest nie tylko emigracja zarobkowa, ale przede wszystkim deficyt osób o określnym wykształceniu i kompetencjach oraz wieloetapowość w procesie weryfikacji i zatrudniania pracowników. Dziś wybór idealnego kandydata wymaga czasu oraz solidnej dawki energii. Gdy się go znajdzie, należy podjąć takie kroki, by praca w firmie dawała satysfakcje, a nie powody do odejścia. Jak pokazują przykłady z życia wzięte, CSR w zakresie wolontariatu kompetencji to jeden z takich, dobrych motywatorów.

Źródło: materiały prasowe


Udostępnij