Zmieniaj świat na lepsze: do 12 czerwca trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu European Social Innovation Competition 2024

Komisja Europejska rozpoczęła 12. edycję europejskiego konkursu na innowacje społeczne (European Social Innovation Competition 2024 - EUSIC). Konkurs promuje pomysły służące rozwiązywaniu wyzwań społecznych oraz wspierające trwały i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy w Europie. W tegorocznej edycji tematem konkursu są innowacje społeczne w "cyfrowej demokracji”. Zadanie konkursowe ma na celu nagrodzenie innowacji, które m.in. identyfikują i przeciwdziałają dezinformacji czy integrują podmioty w nowych praktykach demokratycznych. Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne o wysokości: 75 000 euro, 50 000 euro i 25 000 euro. Zgłoszenia można przesyłać do 12 czerwca br.

Konkurs EUSIC

Europejski Konkurs Innowacji Społecznych (EUSIC), finansowany przez Europejską Radę Innowacji (EIC) w ramach programu “Horyzont Europa“, ma na celu zwiększanie świadomości na temat innowacji społecznych w szerokim gronie odbiorców, stymulowanie powstania nowych pomysłów na innowacje społeczne, stworzenie sieci praktyków o podobnych poglądach oraz wsparcie finalistów w przekształcaniu ich pomysłów w strukturalne przedsiębiorstwa.

Iliana Ivanova, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, ogłosiła przyznanie nagrody podczas otwarcia Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Komisarz powiedziała: Innowacje społeczne w obszarze demokracji cyfrowej mogą znacząco poprawić życie obywateli znajdujących się w trudnej sytuacji oraz przynieść korzyści społeczeństwu UE. Tegoroczny konkurs na europejskie innowacje społeczne ma na celu nagrodzenie innowacji, które identyfikują i przeciwdziałają dezinformacji, integrują podmioty w nowych praktykach demokratycznych, budują oddolne społeczności, a także wzmacniają społeczeństwo obywatelskie poprzez uczestnictwo i otwarte technologie. Niecierpliwie oczekuję na ekscytujące projekty, które będą konkurować w tym roku.

Uruchomiony w 2013 roku, ku pamięci pioniera innowacji społecznych Diogo Vasconcelosa, Europejski Konkurs Innowacji Społecznych przyzna trzy nagrody w wysokości 75 000 euro, 50 000 euro i 25 000 euro (odpowiednio za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca), za najlepsze projekty innowacji społecznych mające na celu zmianę świata na lepsze.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest otwarty, między innymi, dla organizacji non-profit i for-profit, takich jak przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe (NGO), organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO), instytucje edukacyjne i uniwersytety. Do konkursu mogą zgłaszać się innowatorzy społeczni z państw członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych z programem “Horyzont Europa”. Jury składające się z niezależnych ekspertów oceni wnioski, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  1. Stopień innowacyjności: stopień, w jakim każdy nowy produkt, usługa i/lub model organizacyjny lub biznesowy jest nowy w danym kontekście w związku z wyzwaniem konkursu. Pomysł musi być nowy i innowacyjny w danym kontekście społeczno-gospodarczym i geograficznym.
  2. Użyteczność i inkluzywność: czy proponowane rozwiązanie jest łatwe w użyciu i przystępne cenowo oraz czy może zaangażować jak największą część obywateli UE, niezależnie od ich pochodzenia lub umiejętności cyfrowych.
  3. Pozytywny wpływ społeczny: potencjał wniosku do sprostania wyzwaniu konkursowemu, wspieranie współpracy i partnerstw z odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Wnioskodawca musi wykazać, w jaki sposób proponowane rozwiązanie przyczyni się do rozwiązania tegorocznego wyzwania.
  4. Rentowność i trwałość: trwałość finansowa i środowiskowa wniosku, w tym plan trwałości, aby rozwiązanie było trwałe w perspektywie średnio- lub długoterminowej.
  5. Skalowalność i możliwość powielania: potencjał pomysłu do skalowania i powielania w różnych sektorach, na różnych poziomach zarządzania lub na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim lub globalnym.
  6. Decentralizacja i zarządzanie: poprawa przejrzystości i odpowiedzialności (przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności i/lub anonimowości).

Szczegółowe informacje oraz wyjątki dostępne są w regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej Europejskiego Konkursu Innowacji Społecznych (europa.eu).

Europejski Konkurs Innowacji Społecznych przyjmuje zgłoszenia do 11 czerwca 2024 roku (godzina 17:00:00 czasu środkowoeuropejskiego) na portalu Funding & Tenders.

Kontekst

Europejski Konkurs Innowacji Społecznych jest wspierany przez Europejską Radę Innowacji (EIC) w ramach programu „Horyzont Europa”, unijnego programu badań i innowacji. Jego celem jest pobudzenie potencjału innowacji społecznych oraz zapewnienia rozwiązań dla wyzwań społecznych, jak również promowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie. Konkurs ten poszukuje nowych rozwiązań w zakresie przedsiębiorczości, odpowiadających na najbardziej palące potrzeby społeczne, tworzących relacje społeczne i umożliwiających nowe współprace w innowacyjny sposób oraz przynoszących skuteczne rozwiązania dla systemowych wyzwań społecznych.

Konkurs przyciąga dużą liczbę zgłoszeń każdego roku.Tematy/wyzwania z poprzednich edycji to: Walka z ubóstwem energetycznym – Repower EU (2023), Dostępne dzielnice mieszkaniowe (2022), Umiejętności na jutro – Kształtowanie zielonej i cyfrowej przyszłości (2021), Przeformułuj modę (2020), Wyzwanie plastikowych odpadów (2019), Re:think Local (2018), Równość restart (2017), Zintegrowane przyszłości (2016), MNowe sposoby rozwoju (2015), Wyzwanie w zatrudnieniu (2014) oraz Nowe formy pracy (2013).

EUSIC jest jedną z pięciu nagród EIC przyznawanych w ramach programu Horyzont Europa. Chociaż nagrodą zarządza Europejska Rada Innowacji i Agencja Wykonawcza ds. MŚP, wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów.

Źródło: Materiały prasowe

Udostępnij

Dołącz do Platformy LBC i korzystaj z wiedzy przedsiębiorczych kobiet biznesu

Napisz do nas