Z jakich programów i ułatwień mogą skorzystać przedsiębiorcy w 2024 roku?

Z jakich programów i ułatwień mogą skorzystać przedsiębiorcy w 2024 roku
Aż 71 proc. przedsiębiorstw w Polsce dobrze ocenia członkostwo w UE. Z tej grupy już 41 proc. ankietowanych skorzystało z dotacji unijnych. Tak wynika z badania zleconego przez EFL, przeprowadzonego na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. W 2024 roku Unia Europejska kontynuuje swoje zaangażowanie we wsparcie przedsiębiorców. Stawia na różnorodne programy i ułatwienia, które mają na celu stymulowanie innowacyjności, wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności firm. Z jakich programów można  skorzystać w 2024 roku?


Finansowanie ze środków unijnych nie jest dla nas nowością


Członkostwo Polski w Unii Europejskiej niesie za sobą wiele korzyści dla krajowej gospodarki, w tym możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla polskich firm w postaci pożyczek lub dotacji. Badanie przeprowadzone przez EFL wykazało, że aż 41 proc. przedsiębiorców skorzystało z tego rodzaju wsparcia. 

Ale same dotacje to nie wszystko. Jak wiadomo, najcenniejszym bodźcem do rozwoju jest wiedza, kontakty i możliwości. Firmy z MŚP mogą skorzystać teraz z wielu dostępnych narzędzi, które pozwolą im pozyskać finansowanie, znaleźć informacje i wskazówki, przejść niezbędne szkolenia oraz otworzyć nowe możliwości współpracy.


Wędka, a nie ryba


Unia Europejska od lat angażuje się we wsparcie przedsiębiorców poprzez wprowadzanie różnorodnych programów i ułatwień, które umożliwiają firmom pozyskanie potrzebnego finansowania oraz rozwój ich działalności. Dzięki nim przedsiębiorcy mają dostęp do wiedzy i merytorycznej pomocy, którą mogą wykorzystać na inwestycje, badania i rozwój, szkolenia pracowników oraz ekspansję na nowe rynki. Do takich programów zaliczyć można np. Access2Finance. To platforma internetowa, która umożliwia firmom znalezienie pożyczek lub venture capital współfinansowanych przez UE w danym kraju. 


Coś dla cyfryzacji – inicjatywa EDIH


Coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z roli, jaką odgrywa cyfryzacja i automatyzacja procesów w prowadzeniu działalności gospodarczej. Rozwój technologii cyfrowych umożliwia firmom efektywniejsze zarządzanie danymi, optymalizację operacji oraz szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. W związku z tym rośnie zainteresowanie przedsiębiorców różnymi narzędziami i rozwiązaniami wspierającymi procesy cyfrowej transformacji.

– Jesteśmy świadomi rosnącego znaczenia cyfryzacji dla firm. Coraz więcej przedsiębiorców potrzebuje narzędzi, które nie tylko ułatwiają księgowanie, ale także wspierają proces cyfrowej transformacji. Nowoczesne aplikacje umożliwiają przedsiębiorcom skuteczne zarządzanie całą dokumentacją finansową oraz automatyzację wielu rutynowych zadań – tłumaczy Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART.

W taką ideę świetnie wpisuje się European Digital Innovation Hubs Network (EDIH). To unijna inicjatywa skupiająca się na wsparciu firm w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych. Sieć usługodawców z EDIH oferuje lokalnym przedsiębiorstwom szeroki zakres usług i doradztwa w obszarze cyfryzacji. Dzięki nim firmy mają możliwość lepszego wykorzystania potencjału technologii cyfrowych oraz dostosowania się do wymogów zmieniającego się środowiska biznesowego.


W temacie cyfryzacji – skorzystaj z nowych udogodnień dzięki AI


Obcojęzyczna nomenklatura w urzędowych dokumentach? To nie musi być problem. Unia udostępniła przedsiębiorcom nową platformę. Ma ułatwiać komunikację pomiędzy różnymi krajami członkowskimi UE oraz instytucjami europejskimi.

eTranslation, bo to o niej mowa, to nowa usługa tłumaczenia maszynowego. Umożliwia szybkie i ekonomiczne przetłumaczenie dokumentów oraz tekstów z jednego języka urzędowego UE na inny. 

Kiedy użytkownik przesyła tekst do tłumaczenia poprzez eTranslation, system analizuje jego strukturę i kontekst, a następnie stosuje odpowiednie reguły gramatyczne i semantyczne, aby przetłumaczyć tekst na wybrany język docelowy.

– Głównym mechanizmem eTranslation jest sztuczna inteligencja, która opiera się na zaawansowanych algorytmach przetwarzania języka naturalnego. Podstawą funkcjonowania systemu jest ogromna baza danych tekstów, które są wykorzystywane do nauki i doskonalenia algorytmów tłumaczenia – wyjaśnia Krzysztof Wojtas z SaldeoSMART.


Wsparcie dla przedsiębiorców planujących ekspansję na nowe rynki


Sieć Enterprise Europe Network to kolejne narzędzie unijne, które pomoże małym i średnim przedsiębiorstwom wprowadzać innowacje oraz rozwijać swoją działalność na arenie międzynarodowej. Oferuje usługi doradcze i pomoc w przekuwaniu pomysłów w sukces rynkowy, a także umożliwia nawiązanie kontaktów z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

A dla tych, których przed wejściem na zagraniczny rynek powstrzymywała niepewność co do regulacji handlu międzynarodowego, Unia przygotowała kolejne narzędzia: Access2Markets i eCertis. To właśnie one zapewniają firmom dostęp do szczegółowych informacji dotyczących przetargów, eksportu i importu. Pomagają też w rozwiązaniu zawiłych kwestii takich jak podatki, cła, reguły pochodzenia produktów oraz zamówienia publiczne. 


Skalowanie biznesu i innowacje


Unia Europejska opracowała również kilka programów i inicjatyw mających na celu wspieranie przedsiębiorców i promowanie innowacyjnych projektów. Do takich zalicza się na przykład portal InvestEU, który  łączy inwestorów i promotorów projektów za pośrednictwem jednej ogólnounijnej platformy.

Z kolei dla tych, którzy planują rozszerzyć swoje działania na inne rynki, przydatny może być również TED eTendering. Jest on elektroniczną platformą zamówień publicznych oferującą dostęp do przetargów publikowanych przez instytucje UE.
Jest też coś dla młodych, żądnych informacji przedsiębiorców

Wreszcie dla tych, którzy poszukują możliwości rozwoju umiejętności i współpracy, Unia Europejska udostępnia programy takie jak Program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców. To inicjatywa, która umożliwia wymianę doświadczeń, zdobycie nowej wiedzy oraz daje szansę na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. 


A to tylko kilka z wielu


Unijnych programów jest znacznie więcej. Pełna lista wszystkich dostępnych narzędzi wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw znajduje się na oficjalnym portalu Unii Europejskiej pod adresem europa.eu w zakładce “Unijne narzędzia wsparcia dla MŚP”. To doskonałe źródło informacji dla firm poszukujących dodatkowego wsparcia finansowego, doradczego oraz innych ułatwień oferowanych przez UE. Dzięki tej bazie przedsiębiorcy mogą znaleźć odpowiednie programy i inicjatywy zgodne z ich potrzebami i celami rozwoju.

Badanie zlecone przez EFL ujawniło, że zdecydowana większość mikro, małych i średnich firm ocenia pozytywnie 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Także z powodu wsparcia ze strony UE dla przedsiębiorców. A jak widać, obejmuje ono nie tylko rybę w postaci dotacji, ale również wędkę w formie szkoleń i narzędzi, które otwierają dostęp do nowych rynków i technologii.
Źródło: Materiały prasowe
Fot. Unsplash

Udostępnij