Zrównoważony Biznes

Zrównoważony biznes

Podcast Zrównoważony Biznes prowadzony przez Justynę Markowicz, która spotyka się z polskimi czołowymi ekspertkami i ekspertami, by rozmawiać o budowaniu odpowiedzialnej i zrównoważonej firmy. Justyna jest moderatorką design thinking i społeczniczką. To podcast o tworzeniu strategii zrównoważonej, modelach zrównoważonych, gospodarce obiegu zamkniętego, celach zrównoważonego rozwoju, o barierach ryzykach, szansach, miernikach, raportowaniu, innowacjach, tworzeniu wartości dodanej, o etyce, przywództwie, trendach i komunikacji, nowej fali CSR.


Udostępnij