ZAKŁADAMY I REJESTRUJEMY FUNDACJĘ W POLSCE

Na początku jest impuls. Potem rodzi się potrzeba serca, która pozwala spełniać marzenia i osobiście angażować się w projekty społeczne. Fundacja, jako organizacja społeczna powstaje po to, aby realizować swoje cele w zakresie użyteczności publicznej. Może być również ciekawym sposobem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Fundator i akt założycielski

Kiedy cele są już jasno określone, a fundusz założycielski ustalony,  Fundator – może być ich kilku – inicjuje proces powołania do życia Fundacji. Pierwszą czynnością jest  ustanowienie aktu fundacyjnego, czyli oświadczenia woli fundatora o ustanowieniu fundacji. Ponieważ akt fundacyjny musi mieć formę aktu notarialnego, konieczne jest spotkanie z notariuszem.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że to co ujmiemy w treści aktu notarialnego przełoży się za chwilę na treść statutu, dlatego niezwykle ważną rzeczą jest skrupulatne przemyślenie meritum aktu założycielskiego. Fundusz założycielski stanowi majątek Fundatora – mogą to być pieniądze, papiery wartościowe lub rzeczy ruchome czy nieruchomości – np. budynek na siedzibę. 

Statut Fundacji

Sporządzenie i zatwierdzenie statutu jest najważniejszym zadaniem właściciela Fundacji. Szczegółowe elementy, które składają się na jego treść określa ustawa, ale oprócz uregulowań w niej zawartych, w statucie powinny znaleźć się także inne zapisy dopasowane do danej organizacji.

Nie mając pewności co do prawidłowej treści postanowień statutu, warto zwrócić się o pomoc prawną w przygotowaniu tego kluczowego dokumentu do radców prawnych z KLG Kancelarii Prawnej w Gliwicach. Nieprecyzyjne zapisy statutowe mogą sparaliżować organizację w trakcie jej późniejszej działalności.

Zachęcam do przeczytania jednego z moich poprzednich artykułów, zamieszczonych na blogu KLG Kancelarii Prawnej pt.: „Jak prawidłowo sporządzić statut fundacji”

Ważne! Statut, jako jeden z załączników do wniosku o rejestrację  składa się w Krajowym Rejestrze Sądowym aż w trzech egzemplarzach – jeden dla sądu, dwa dla organów nadzoru – właściwego ministra i starosty bądź prezydenta.

Dokumenty przy zakładaniu Fundacji

Po opracowaniu statutu, przyszedł czas na powołanie pierwszego zarządu fundacji sprawującego nadzór na działalnością instytucji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Fundator powołał sam siebie do zarządu lub rady fundacji. Zarząd fundacji powołuje się odpowiednią uchwałą o powołaniu jego członków.

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o rejestrację fundacji w KRS to:

– akt fundacyjny;

– uchwała o powołaniu władz fundacji;

– uchwała o powołaniu organizacji;

– uchwała o przyjęciu statutu fundacji;

– oświadczenie o wyborze ministra właściwego ds. fundacji;

– oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń;

– zgoda na powołanie do władz fundacji – z wyjątkiem osób, które podpisują się pod       wnioskiem o rejestrację;

  • wymagane formularze (KRS-W20, KRS-WK, KRS-WM).

Wszystkie dokumenty i formularze muszą być podpisane przez fundatora lub członków zarządu zgodnie z ustaloną w statucie zasadą reprezentacji.

Od 1 lipca 2021r. Fundację z działalnością gospodarczą zarejestrujemy w KRS tylko elektronicznie.

Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka, radca prawny

KLG Kancelaria Prawna doradza przedsiębiorcom, fundacjom i stowarzyszeniom jak prowadzić biznes i zabezpieczać interesy organizacji.

 Chętnie podejmiemy się przygotowania takich dokumentów jak: statut, umowy spółki, uchwały, regulaminy, polityka prywatności i inne wewnętrzne dokumenty organizacji. Zapraszam do kontaktu tel. 32 307 00 45, 503 529 831, mail: biuro@klgkancelaria.pl, klg@klgkancelaria.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Kancelarii: www.klgkancelaria.pl

Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka zarządza KLG Kancelarią Prawną – radca prawny, posiada prawie 20 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm i instytucji publicznych, MBA. Specjalizuje się w kontraktach biznesowych, sprzedaży internetowej i ochronie danych osobowych RODO.


Udostępnij