Wynagrodzenia nie mają płci – certyfikat równości płac

Business Centre Club w ramach projektu BCC Kobiety, jako pierwsza organizacja w Polsce, wdraża Certyfikat Równości Płac, którym wyróżniać będzie firmy, przestrzegające zasad transparentego, symetrycznego systemu wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Wręczenie pierwszych certyfikatów odbyło się w piątek, 25 listopada w Warszawie, podczas wydarzenia Certyfikat Równości Płac – Gender Equality w Biznesie.

Certyfikat Równości Płac powstał z inicjatywy BCC Kobiety, będącego integralną częścią Business Centre Club. To pierwsze w Polsce narzędzie, którego celem jest propagowanie równości w biznesie niezależnie od płci oraz zachęcenie pracodawców do wdrażania transparentnego, symetrycznego systemu wynagrodzeń. 

Ambasadorami projektu BCC Kobiety zostali Agnieszka Holland i senator Krzysztof Kwiatkowski. 

Inspiracją do stworzenia Certyfikatu Równości Płac były doświadczenia zaczerpnięte z Islandii, która jako pierwszy kraj na świecie, wprowadziła w 2018 roku przepisy wspierające równość plac kobiet i mężczyzn nazwane Standardem Równej Płacy. Wszystkie firmy w Islandii, które zatrudniają powyżej 25 osób, muszą wypełniać ten standard i udostępniać raporty o wynagrodzeniach. Certyfikatem Równości Płac wyróżniane będą polskie firmy, które aktywnie włączają się w prorównościowe działania i mają w tym obszarze potwierdzone osiągnięcia. 

W pierwszej edycji projektu wyróżnione otrzymali: Grupa Santander Bank Polska, Engave, Grupa Progres, Wedia Ann, Smay oraz Grupa Łapaj Sp. z o.o. Sp. J. 

Z analiz wynika, że kobiety w Polsce wciąż zarabiają od mężczyzn mniej – na tym samym stanowisku, z tym samym doświadczeniem i wykształceniem otrzymują  wynagrodzenie niższe od 15 do 40 proc. Kobietom wciąż trudniej jest też uzyskać awans czy podwyżkę,          a panie w zarządach firm to nadal mniejszość. – wskazuje Katarzyna Woszczyna, Wiceprezeska BCC.

Jako organizacja zrzeszająca pracodawców chcemy przyczynić się do zmiany, nie tylko poprzez deklaracje, ale także poprzez konkretne działania. Przyznawany przez BCC Certyfikat Równości Płac jest pierwszym w Polsce wyróżnieniem potwierdzającym, że firma, która go pos iada s tosuje t ransparentne zasady wynagradzania, dostrzega kwestie równości szans kobiet i mężczyzn i stwarza dobre warunki do partnerskiej współpracy obu płci. Tworząc go chcieliśmy zrobić ważny krok na drodze budowania równowagi płci w biznesie. – dodaje Katarzyna Woszczyna.

 „Zawsze będę walczyła o prawa kobiet, o wolność, niezależność i pełne równouprawnienie. Wspieram projekt BCC Kobiety ponieważ jego założenia są spójne z bliskimi mi wartościami. Kobiety i mężczyźni powinni być równi i ta równość musi być widoczna zarówno w systemie wynagrodzeń, dostępie do edukacji i wszystkich innych aspektach naszego życia. Myślę, że świat rządzony przez kobiety mógłby być lepszy… Wierzę w ludzi i inteligencję. Wierzę w polskie kobiety i w to, że w naszym kraju nadejdą prawdziwie dobre zmiany. – podkreśla Agnieszka Holland, ambasadorka projektu BCC Kobiety. 

Podczas wydarzenia zaprezentowana została także wystawa malarstwa Jacka Łydżby pt. „Kolor kobiety”.

Patroni medialni: Rzeczpospolita, Media Marketing Polska, My Company, ICAN 

Więcej o projekcie: www.bcc.pl/kobiety 

*** 

BCC to największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców. Członkowie Klubu zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, przychody firm to ponad 200 miliardów złotych, a siedziby rozlokowane są w 250 miastach. Na terenie Polski działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami BCC – klubu przedsiębiorców są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. 


Udostępnij