Sukces nie istnieje bez planu, czyli o sile strategii

W dzisiejszych czasach powstaje coraz więcej ciekawych biznesów i start upów. Rynek jest barwny, odważny, ale też coraz bardziej konkurencyjny, coraz trudniej jest osiągnąć sukces. Pojawia się mnóstwo nowych firm i każda z nich chce wykroić dla siebie jak największy kawałek z tortu zysków. Duża konkurencja wymusza na przedsiębiorcach zmiany w sposobie zarządzania, elastyczność i bycie gotowym na wszelkie zwroty akcji. Posiadanie przemyślanej strategii i planu na różne scenariusze stało się więc niezbędne.  

Decydując się na założenie firmy zakładamy, że będzie ona pasmem sukcesów i da nam satysfakcję zawodową i finansową. Jednak wymagający rynek szybko weryfikują te wyobrażenia – szczególnie w początkowych etapach budowania firmy, gdy uzyskany dochód z trudem wystarcza na pokrycie kosztów jej utrzymania, a praca staje się codziennym trudem. W obliczu takiej sytuacji warto zweryfikować swoje podejście i zastanowić się co zrobić, aby rozwijać firmę i odnieść sukces, a prowadzenie biznesu nie przypominało jedynie nieustannej walki o przetrwanie.

Strategia, czyli co?

Strategia to konkretny plan kierunku rozwoju biznesu. Zawiera długoterminowe cele, do których dąży przedsiębiorstwo oraz uwzględnia zasoby, które są niezbędne do ich zrealizowania. Przy jej formułowaniu nie można pominąć uwzględnienia sposobów postępowania w przypadku przemian zachodzących na rynku. Dobrze przygotowana strategia oprócz tego, że usprawnia dążenie do celu, pomaga odpowiednio reagować w sytuacjach kryzysowych, kiedy otoczenie wymusza modyfikację działań i zasobów organizacji. Zawarte w niej rozwiązania mają zagwarantować uzyskanie większej skuteczność i efektywność działania i funkcjonowania firmy.

„Strategia to pierwszy i najważniejszy krok w biznesie. Jeśli ktoś decyduje się na założenie firmy bez dokładnego planu działania i określenia celów do osiągnięcia, będzie musiał zmierzyć się z wieloma problemami i kryzysami. Rynek stawia ciągle nowe, niespodziewane wyzwania, dlatego strategia jest konieczna, aby przetrwać i rozwijać się w sytuacji stale zmieniających się uwarunkowań i potrzeb pojawiających się w branży.” – mówi Karolina Cwalina, PCC ICF, life&business coach.

Czy można osiągnąć sukces bez planu?

Wielu przedsiębiorców zamiast skupić się na zarządzaniu strategicznym i podążaniu wyznaczoną od początku drogą reaguje na bieżące sytuacje i kryzysy. Warto już na etapie planowania biznesu przygotować strategię, ponieważ intuicja nie zawsze sprawdza się w interesach, a liderzy polegający wyłącznie na niej bardzo często zamykają swoje firmy w ciągu kilku lat. Oparcie działań na przemyślanej i profesjonalnej koncepcji, zwiększa szansę przedsiębiorstwa na szybszy rozwój i tym samym lepszy zysk. Z kolei te czynniki mają wpływ na budowanie pozycji na rynku biznesowym. Dobrze zarządzana organizacja ma szansę zostać na rynku dłużej i dążyć do pozycji lidera.

Zasoby firmy a realizacja strategii

Na skuteczną realizację strategii ma wpływ wiele czynników, najważniejsze role w tym procesie zdecydowanie należą do kadry zarządzającej i pracowników. Zdarza się, że na podjęcie decyzji, które wpływają na zysk lub straty menadżerowie mają zaledwie minuty. Obecnie coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego poszerzania kompetencji pracowników, aby byli jak najlepiej przygotowani do rozstrzygania ważnych kwestii. To właśnie oni są źródłem powo­dzenia danego projektu. Wysiłek i umiejętności ludzi przedsiębiorczych, mających zdolności dobrego zarządzania i rozwiązywania praktycznych problemów jest w biznesie nieoceniony. Bardzo często w tym obszarze wykorzystuje się szkolenia coachingowe, które mają  pomóc pracownikom w zrozumieniu celów organizacji i dobraniu środków jakie są potrzebne do ich osiągnięcia.

„Praca z ludźmi biznesu na sesjach coachingowych to bardzo złożony proces. Każdy etap wymaga szczegółowej analizy i odpowiedzi na pytania m. in. o cele i sposoby ich osiągania, pożądany sposób zarządzania, przeszkody, które mogą się pojawić i oczywiście odpowiednie zaplanowanie wszystkich, kolejnych kroków” – komentuje Karolina Cwalina, PCC ICF, life&business coach. „Strategia jest ważnym elementem w prowadzeniu biznesu. Jego sukces zależy od konsekwencji w działaniach i kompetencji osób, które ją realizują” – dodaje Karolina Cwalina.

***

Karolina Cwalina – PCC ICF, life&business coach- Professional Certified Coach w ICF – PCC ICF. Kierownik Studiów Podyplomowych Akademia Coachingu na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Posiada certyfikat potwierdzający ukończenie treningu „ Coaching Prowokatywny” prowadzonego przez Jaapa Hollandera, akredytowanego przez Instytut Komunikacji Prowokatywnej PROVOCARE. Absolwentka Wydziału Prawa oraz Studiów Podyplomowych „Coaching Profesjonalny” na Akademii Leona Koźmińskiego a także „The Art and Science of Coaching” na Erickson International College akredytowanego w Polsce przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek International Coach Federation (ICF). Specjalizuje się̨ w obszarach zarządzania oraz organizacji czasem.


Udostępnij