Ponad połowa nastolatków marzy o własnej firmie

Najnowsze wyniki ogólnopolskich badań przedsiębiorczości wśród młodzieży przygotowane przez Akademię Liderów Fundację dr. Bogusława Federa potwierdzają, że młodzi Polacy chcą być niezależni zawodowo. Młodzież chce prowadzić własne firmy, by móc „brać sprawy w swoje ręce” planując swoją karierę, zwiększyć swoje zarobki i rozwijać się na rynku pracy.

Spektakularne sukcesy polskich młodych przedsiębiorców, m.in. Mateusza Macha z Lęborka, twórcy komunikatora dla niesłyszących Five App, pokazują, że w młodym wieku można osiągnąć pozycję na rynku światowym. Przykład 19-latka, wyróżnionego przez amerykańskiego Forbesa, może inspirować i motywować młodzież do tego, aby osiągnąć błyskotliwą karierę. Z raportu przygotowanego przez Akademię Liderów Fundację dr. Bogusława Federa, organizację wspierającą od 2008 rozwój mikro-przedsiębiorczości, wynika, że młodzi Polacy chcą działać[i]:

  • Myślą o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
  • Chcą samodzielnie podejmować decyzje zawodowe i więcej zarabiać,
  • Są przekonani, że przedsiębiorczości można się nauczyć.

Inwestycja w rozwój młodzieży

Jednym z czynników, które mogą pomóc im zrealizować cele, jest poszukiwanie pomysłów na swoją firmę i wsparcie w zdobywaniu potrzebnej wiedzy. Potrzebuje tego aż 38,4% badanych uczniów, którzy wskazali w ankietach swoje luki edukacyjne oraz brak doświadczenia. Kształcenie młodego pokolenia Polaków w zakresie przedsiębiorczości to zadanie skierowane m.in. do szkół, rodziców, organizacji pozarządowych. A rolą mediów jest pokazywanie dobrych przykładów zrealizowanych pomysłów na firmę.

Głównym powodem urzeczywistnienia idei tego badania są dzisiejsze wyzwania, jakie stawia przed nami współczesny rynek pracy.

– Zmiany społeczno-gospodarcze powodują rozszerzenie wieku aktywności ekonomicznej na osoby coraz starsze, ale również na te coraz młodsze. Polacy, którzy nie ukończyli 25. roku życia, są identyfikowani, jako osoby o szczególnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, że są bardziej zagrożeni bezrobociem niż pozostałe grupy wiekowe. Istniejące formy i ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej powodują, że założenie własnej firmy w młodym wieku jest prostsze. Wreszcie należy wspomnieć o tym, że młode pokolenie zdobyło w ostatnich czasach pewną przewagę związaną ze znajomością nowych technologii. Czynniki te sprawiają, że przedsiębiorczość w tej grupie staje się coraz bardziej zauważalna – mówi prof. UE dr hab. Przemysław Zbierowski z Katedry Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Czy każdy chce założyć firmę?

Młodzież ma bardzo dużo motywacji do tego, aby rozwijać własną firmę. Największą zachętą jest perspektywa uzyskania wyższych zarobków – tego argumentu używa aż 61,4% ankietowanych. Drugim istotnym powodem jest możliwość samodzielnego podejmowania decyzji – o tym marzy ponad połowa uczniów. Część nastolatków chciałaby mieć swoją firmę poza granicami naszego kraju – potwierdza to jeden na pięciu respondentów. Jednak nie wszystkie osoby biorące udział w badaniu chciałyby założyć swoją działalność gospodarczą. Przeszkodę widzą przede wszystkim w braku pomysłu na nią – ten problem wskazuje 45,3% badanych uczniów oraz w braku pieniędzy na start – podkreśla to ⅓ ankietowanych.

Przedstawiony raport jest próbą omówienia pojmowania idei przedsiębiorczości przez młodych Polaków, którzy dopiero wkroczą na rynek pracy. – Słusznie zauważa dr Bogusław Feder – autor raportu, że analizowane pokolenie, nazywane „generacją Z” jest pierwszym pokoleniem dziedziczącym określony „spadek po rodzicach”. Uzyskany przez młodych ludzi kapitał, w formie inwestycji edukacyjnych, środków finansowych na start, możliwości pracy w rodzinnej firmie, otwartości na świat, zwiększają sukces zawodowy. Brak tego typu wsparcia rodziny na starcie w dorosłe życie zawodowe, lokuje młodych ludzi na zdecydowanie gorszych pozycjach w drodze do osiągnięcia satysfakcji zawodowej i dobrostanu ekonomicznego – podsumowuje dr Krzysztof Lisowski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Brak wystarczającej wiedzy i doświadczenia nie zniechęca młodzieży do planów związanych z założeniem własnej firmy. Ponad 70% nastolatków uważa, że zdolność przedsiębiorczości nie jest wrodzona, można się jej nauczyć – odpowiedziało tak 37,2% badanych i raczej tak, ale wymaga to wielu lat pracy – 33,6%. Podstawowym zadaniem edukacyjnym m.in. szkół jest pomoc uczniom w zdobywaniu wiedzy na temat przedsiębiorczości, tak aby mogli przybliżyć się do marzeń o sukcesach idoli – ikon przedsiębiorczości wyznaczających ścieżkę kariery zawodowej.

Cały raport z badań Akademia Liderów Fundacji dr. Bogusława Federa można znaleźć na: www.wiedza3g.pl

Badanie i raport zostały przygotowane jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego i zostało sfinansowane w ramach upowszechnienia Badania Przedsiębiorczości wśród Młodzieży ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeśli chcesz przekazać 1% podatku – zapamiętaj KRS 0000318482 – pobierz bezpłatny Program Mikroporady PIT 2016 – do rozliczania deklaracji podatkowych PIT za 2016 rok- www.Mikroporady.pl*.

[i] Badania zostały przeprowadzone na grupie 2857 uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych, w wieku 16-17 lat w 39 szkołach w Polsce. Są próbą omówienia pojmowania idei przedsiębiorczości przez młode pokolenie.

*Sfinansowano z 1% Podatku


Udostępnij