Konkursy ABM 2024 dla przedsiębiorców – oferta zostanie uzupełniona o środki KPO!

Dotacje ABM (Agencji Badań Medycznych) w dominującej części finansowane były dotychczas z krajowych środków publicznych. W 2024 roku ten trend ma ulec zmianie za sprawą dotacji KPO. Zgodnie z zapowiedziami, już w 3 i 4 kwartale możemy spodziewać się rozszerzenia oferty dotacyjnej dla przedsiębiorstw.

Konkursy ABM 2024

Harmonogram konkursów ABM 2024 opublikowany został w listopadzie zeszłego roku i, niestety, nie wzbudził wielkiego entuzjazmu wśród przedsiębiorców. Oferta kierowana do tej grupy ograniczona została do jednego konkursu ABM 2024/5 pod nazwą „Konkurs na komercyjne projekty w obszarze rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych oraz odpowiedników oryginalnych produktów leczniczych w tym nowych postaci farmaceutycznych i nowych zastosowań znanych substancji czynnych oraz kombinacji substancji czynnych ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym”. Na szczęście ten stan niebawem ulegnie zmianie za sprawą środków z KPO. 

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia, jeszcze w 2024 roku możemy spodziewać się ogłoszenia konkursów finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy, dedykowanych dla sektora med-tech.  Seria konkursów realizowana będzie w ramach programu „D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu”. Pierwsze ogłoszenia planowane są na drugi kwartał 2024 roku, a nabory mają ruszyć w kwartale trzecim i czwartym.

Dotacje KPO wzmocnią ofertę konkursów ABM 2024

Dla przedsiębiorców szczególnie interesujące będą dotacje na badania i rozwój w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W ramach dotacji KPO dystrybuowanych przez ABM zaproponowano następujące obszary tematyczne:

  • innowacje produktowe związane z chorobami zakaźnymi i cywilizacyjnymi,
  • rozwój platform technologii leków opartych na kwasach nukleinowych, takich jak szczepionki na choroby genetyczne i metaboliczne,
  • rozwój wyrobów medycznych, szczególnie do użytku mobilnego, które mogłyby być przydatne w procesie diagnostycznym,
  • rozwój i wdrażanie narzędzi teleinformatycznych do celów medycznych i zdrowotnych.

Agencja Badań Medycznych stawia sobie za cel przekazanie dotacji KPO dla co najmniej 80 projektów.

Innym, atrakcyjnym kierunkiem wsparcia realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy jest zapowiadany program „D3.2.1. Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycje związane z produkcją w Polsce API”. Cel jest ambitny i obejmuje przeprowadzenie minimum 11 projektów ukierunkowanych na budowę lub rozbudowę infrastruktury do produkcji API (substancji czynnych), leków (generycznych i biopodobnych) i wyrobów medycznych. Warto zaznaczyć, że nie będą to dotacje ABM: wsparcie najprawdopodobniej realizowane będzie w formie preferencyjnych pożyczek, udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Harmonogram konkursów ABM 2024

Obecnie (kwiecień) harmonogram konkursów ABM 2024 nie został jeszcze uzupełniony o dotacje KPO. Znaleźć w nim możemy jeden konkurs kierowany do przedsiębiorców, czyli wskazany powyżej ABM 2024/5 „Konkurs na komercyjne projekty w obszarze rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych oraz odpowiedników oryginalnych produktów leczniczych w tym nowych postaci farmaceutycznych i nowych zastosowań znanych substancji czynnych oraz kombinacji substancji czynnych ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym”. Obejmie on dotacje na projekty badawcze, mające na celu:

  • opracowanie kandydatów na oryginalne produkty lecznicze,
  • opracowanie nowych postaci produktów leczniczych o modyfikowanym uwalnianiu (modified release dosage forms),
  • opracowanie i rozwój nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych opartych o dopuszczone do obrotu substancje czynne w tym nowych systemów dostarczania leków,
  • opracowanie i rozwój produktów leczniczych złożonych (fixed combination products),
  • opracowanie i rozwój generycznych i biopodobnych produktów leczniczych.

O dofinansowanie ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy, a także konsorcja przedsiębiorstw, instytucji naukowych i podmiotów leczniczych.

Podsumowanie od eksperta

– Specyfika konkursów organizowanych przez Agencję Badań Medycznych jest najlepiej dostosowana do warunków działalności firm z sektora biomedycznego. Z tego względu cieszy decyzja, że to ta instytucja będzie zaangażowana w dystrybucję dotacji KPO. Na bieżąco monitorujemy wszystkie komunikaty związane z działalnością dotacyjną ABM – wyjaśnia Prezes Zarządu Frontline Biosciences S.A. – Przykładowo, w porównaniu do bardziej znanych konkursów FENG Ścieżka SMART, przedsięwzięcia ABM najczęściej pozwalają zakończyć realizację projektu jeszcze przed osiągnięciem gotowości rozwiązania do wdrożenia na rynek. Możliwa jest np. sprzedaż praw własności intelektualnej po fazie przedklinicznej, bez zapisanego w umowie dofinansowania FENG wymogu, zgodnie z którym podmiot nabywający ma zaledwie rok na wprowadzenie innowacji na rynek. Konkursy FENG także oferują opcję komercjalizacji na zasadzie sprzedaży praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa, jednak wskazane obostrzenie jest dla sektora med-tech znaczącym ograniczeniem i ryzykiem.

Źródło: Materiały prasowe


Udostępnij