Jak skutecznie wezwać dłużnika do zapłaty?

Odzyskiwanie długów od nierzetelnych kontrahentów nie jest ani łatwe, ani przyjemne. Możemy wykorzystać wiele dostępnych narzędzi. Najprostszym z nich jest wezwanie do zapłaty. W jaki zatem sposób wystosować je do dłużnika, aby było skuteczne?

Wezwanie do zapłaty to oficjalne pismo, w którym wierzyciel przypomina dłużnikowi o nieuregulowanym zobowiązaniu pieniężnym i konieczności zapłaty. Na wypadek ewentualnego składania pozwu do sądu, może być ono niezwykle przydatne, dlatego warto wysłać je do dłużnika listem potwierdzonym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wezwania do zapłaty pozwalają zaoszczędzić wierzycielowi czas i dodatkowe koszty związane z postępowaniem sądowym oraz skutecznie działają na „zapominalskich”, którzy po ich otrzymaniu zazwyczaj od razu regulują swoje zaległości.

Jak napisać skuteczne wezwanie do zapłaty?

Żadne przepisy prawa nie określają wzorca takiego dokumentu. Ale pamiętajmy, że w wezwaniu do zapłaty musimy dać dłużnikowi możliwość dokonania spłaty zadłużenia, identyfikując roszczenie, kwotę długu, termin spłaty i numer rachunku.

Warto zakomunikować, że w przypadku nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie, wierzyciel podejmie próbę odzyskania długu na drodze sądowej. Termin spłaty długu wyznaczony przez wierzyciela wynosi najczęściej 7 lub 14 dnia od dnia doręczenia dokumentu.

Ile razy wezwać dłużnika do zapłaty?

Tej kwestii także nie określają przepisy prawa. Zanim jednak wierzyciel wystąpi z pozwem do sądu, wysyła jedno lub więcej wezwań do zapłaty.

Próba pozasądowego rozwiązania sporu

Warto podejmować próby mediacji czy zawarcia ugody. W przypadku braku porozumienia, jeżeli wierzyciel skieruje pozew o zapłatę przeciwko dłużnikowi to należy pamiętać, że prawo wymaga zawarcia w nim informacji o powziętych przez strony staraniach do polubownego rozwiązania sporu. Gdyby jednak do tego nie doszło, należy wyjaśnić, dlaczego nie podjęto próby polubownego rozwiązania sprawy.

Kiedy wzywać do zapłaty?

W zasadzie już następnego dnia po upływie terminu zapłaty należy przypomnieć dłużnikowi o jego zobowiązaniu, telefonując, wysyłając wiadomość mailową lub wezwanie do zapłaty.                

Z praktyki wiem, że wierzyciele często zwlekają z decyzją i zwykle kierują do kontrahentów wezwania do zapłaty, kiedy termin płatności znacząco się wydłuża. Nie warto czekać!

Długie oczekiwanie (ponad 3 miesiące) na spłatę należności zmniejsza szanse na skuteczne odzyskanie pieniędzy.

Co w przypadku jeżeli umowa nie określała terminu płatności?

Do takich sytuacji dochodzi bardzo rzadko. Jednak należy liczyć się z tym, że strona zobowiązana do zapłaty zrobi to dopiero po otrzymaniu stosownego wezwania.

Czym jest wezwanie ostateczne?

Ostateczne wezwanie przed skierowaniem sprawy do sądu, wysyłamy dłużnikowi, gdy mimo wcześniejszy prób przypominania mu o upłynięciu terminu płatności, nie spłacił zadłużenia. W treści wezwania jasno komunikujemy, że dajemy ostatnią szansę na bezkonfliktowe zakończenie sporu. W wielu przypadkach notoryczni dłużnicy z obawy przed dodatkowymi kosztami sądowymi, szybko się rozliczają.   

Co w przypadku, jeżeli umowa nie określała terminu płatności?

W prawdzie do takich sytuacji dochodzi bardzo rzadko, jednak należy liczyć się z tym, że strona zobowiązana do zapłaty zrobi to dopiero po otrzymaniu stosownego wezwania. 

Autor: Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka – zarządza KLG Kancelarią Prawną w Gliwicach, radca prawny, doradza klientom biznesowym, prowadzi projekty inwestycyjne i procesy przekształcania, zarządza projektami ogólnopolskimi: Bezpieczne Umowy w Biznesie, Rozwijaj biznes, my zajmiemy się prawem oraz Jak odzyskać pieniądze?

Jeżeli masz trudności z odzyskaniem należności, jeżeli dłużnik nie reaguje na wezwania do zapłaty, zapraszam do kontaktu tel. 32 307 00 45, 503 529 831, mail: biuro@klgkancelaria.pl, klg@klgkancelaria.pl


Udostępnij