Dlaczego właścicielki firm w Polsce nadal nie myślą o digitalizacji swoich firm?

Digitalizacja jest błogosławieństwem dla mikroprzedsiębiorstw i małych firm prowadzonych przez kobiety. W wielu państwach zalety transformacji cyfrowej dostrzeżono podczas pandemii. Właścicielki firm w Polsce nadal nie myślą jednak o digitalizacji swoich firm. Sprawdźmy, z czego to wynika oraz jak to zmienić.

Digitalizacja firm

Transformacja cyfrowa po pandemii zmieniła nasze oczekiwania i zachowania. Wirtualne załatwianie spraw urzędowych, praca zdalna czy szybkie zakupy online stały się codziennością, która nikogo już nie dziwi. Mimo iż transformacja cyfrowa nie jest już wyborem a koniecznością, to nadal właścicielki firm w Polsce nie doceniają zalet digitalizacji.

Digitalizacja firmy — co to jest?

W ciągu ostatnich dekad cyfryzacja stanowiła ważny aspekt transformacji przedsiębiorstw. Transformacja cyfrowa biznesu to wykorzystanie nowoczesnych technologii do ulepszania działalności przedsiębiorstwa, które w efekcie pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną. Inaczej mówiąc, cyfryzacja jest to proces lub szereg procesów, które pomagają zmienić analogowe procesy i dokumenty w ich cyfrowe odpowiedniki.

Dlaczego Polskie przedsiębiorczynie nie myślą o digitalizacji firm?

Digitalizacja biznesu jest inwestycją, której koszty stanowią przeszkodę dla wielu przedsiębiorstw na początkowym etapie transformacji. Pomimo mierzalnych i jasnych korzyści w późniejszym okresie, kwestia finansowania nowej technologii jest dużą przeszkodą szczególnie dla małych i mikroprzedsiębiorstw. Poza finansami istnieje jeszcze szereg innych trudności dla firm, które nie decydują się na wdrożenie cyfrowych zmian. Wśród przedsiębiorstw biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez Fundację Digital Poland, 30% z nich wskazało, że czas, który należy poświęcić na przeprowadzenie wdrożenia, jest dużą przeszkodą w dokonaniu transformacji cyfrowej. Jest to bariera szczególnie zauważalna w początkowym etapie implementacji technologii, kiedy to jest najwięcej pracy do wykonania. (źródło: https://icpen.pl/blog/digitalizacja-biznesu-w-polsce-analiza-raportow-2022/)

Przeszkody w cyfryzacji polskich firm

Z analizy raportów Fundacji Digital Poland “Inwestycje w technologie w dobie pandemii” oraz raportu przygotowanego przez KPMG “Monitor transformacji cyfrowej czerwiec 2022” wynika, że digitalizacja biznesu jest inwestycją, na którą nie wszystkie polskie firmy mogą sobie pozwolić. Wśród czynników, które powodują, że polskie liderki biznesu nadal nie rozważają digitalizacji firm, wyliczyć można również:

  • czas, który należy poświęcić na wdrożenie;
  • kłopoty z dostosowaniem systemów wykorzystywanych w firmach do najnowszych rozwiązań IT;
  • niechęć pracowników do zmian;
  • wyzwania związane z bezpieczeństwem.

Co piąta firma nie korzysta z narzędzi cyfrowych!

Z raportu “Cyfryzacja w sektorze MŚP – szanse i ograniczenia” przygotowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynika, że tylko 5% firm wykorzystuje w swojej działalności sztuczną inteligencję. Najpopularniejszą technologią cyfrową stosowaną przez polskie firmy są media społecznościowe. Natomiast co trzecie ankietowane przedsiębiorstwo wykorzystuje social media do rekrutacji pracowników. Z usług przetwarzania danych w chmurze korzysta niemal 40% badanych firm. Co trzecie przedsiębiorstwo wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie do współpracy wewnątrz firmy. Co czwarta firma oferuje aktualnie fakturowanie elektroniczne, choć niebawem wystawianie faktur elektronicznych w systemie KSeF ma być obowiązkowe.

Programy wsparcia cyfryzacji firm

Polskie przedsiębiorczynie mogą jednak skorzystać z dotacji i grantów na cyfryzację, które można przeznaczyć na wdrażanie systemów CRM, automatyzację procesów produkcyjnych, bezpieczeństwo danych, rozwój infrastruktury IT czy wdrażanie systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Kobiety prowadzące firmy w Polsce mogą również wziąć udział w bezpłatnym programie edukacyjno-szkoleniowym GoDigital, który pozwoli im podnieść swoje kompetencje w obszarze digital. Jego celem jest oszczędność czasu na usprawnienie działania firmy i strategiczne myślenie. Dowiedz się więcej o tym projekcie: https://ladybusiness.pl/godigital/.

Autor: Renata Zielezińska – copywriterka SEO, Wirtualna Asystentka, redaktor prowadząca portal biznesowy dla przedsiębiorczych PolecanyBiznes.pl, magazyn kosmetyczno-urodowy TrustedCosmetics.pl oraz autorka bloga lifestylowego SposobyNaZycie.pl, a także redaktor prowadząca e-magazyn i portal nowoczesnych kobiet e-Wenus.pl

Fot. Unsplash


Udostępnij