Design Thinking jako metoda twórczego rozwiązywania problemów

Wiele przedsiębiorstw wprowadzając nowy produkt do sprzedaży nieustannie stara się sprawić, aby ludzie ich zapragnęli – jest to działanie zgodne z ideą „make people want things”. Praca w koncepcji Design Thinking jest zupełnie odwrotna. Design Thinking to proces, którego celem jest wprowadzenie na rynek produktu dopasowanego do prawdziwych potrzeb klientów poprzez dogłębne zrozumienie ich problemów i pragnień. Opiera się więc na stwierdzeniu „make things people want”.

Metodyka Design Thinking obraca się wokół rozwijania umiejętności zrozumienia ludzi, dla których projektujemy produkty i usługi. W procesie powinny uczestniczyć osoby pracujące na co dzień w różnych działach oraz posiadające zróżnicowane zainteresowania i przekonania – takie postępowanie pozwala spojrzeć na problem z szerszej perspektywy. Design Thinking umożliwia zdefiniowanie problemów, które wcześniej były źle sformułowane bądź całkowicie nieznane. Wszystko odbywa się zgodnie z zasadą „człowiek jest w centrum naszej uwagi”. Z tego powodu ważnym aspektem jest także zadawanie pytań i kwestionowanie problemów. Cały proces składa się z 5 etapów:

  1. Empatyzacja

Pierwszy etap polega na „wejściu w buty” docelowego klienta i spojrzeniu na świat z jego perspektywy. Należy odłożyć na bok własne założenia i skupić się na trudnościach z jakimi na co dzień zmagają się osoby z docelowego segmentu. Ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi na sposób w jaki dokonują oni własnych wyborów oraz jakie mogą być ich ukryte motywacje, którymi się kierują. Celem jest stworzenie produktu dopasowanego do istotnych potrzeb użytkowników. W tej części procesu Design Thinking dobrze sprawdzi się zarówno dyskretna obserwacja zachowań, jak i przeprowadzanie badań jakościowych. W zależności od ograniczeń czasowych na tym etapie gromadzi się znaczną ilość informacji. Można je wykorzystać w kolejnych fazach, aby uzyskać jak najlepsze zrozumienie użytkowników, ich potrzeb i problemów, które leżą u podstaw rozwoju konkretnego produktu.

  1. Definiowanie problemu

Etap ten polega na syntezie wszystkich informacji uzyskanych w poprzedniej fazie. Głównym celem jest ich zestawienie oraz dogłębne przeanalizowanie, aby zdefiniować konkretny problem
do rozwiązania. W ten sposób zostaje wyznaczony kierunek następnych prac. W tej części procesu Design Thinking warto stosować formułę pytania projektowego zaczynającego się od słów „Jak moglibyśmy…”, aby przekształcić sposób myślenia zespołu z analizowania problemu na możliwość kreowania nowych rozwiązań, co powinno znacznie usprawnić kreatywną pracę w następnym etapie.

  1. Ideacja

W fazie ideacji generowana jest jak największa liczba rozwiązań dla zdefiniowanego problemu. W zamiarze pobudzenia kreatywności i spojrzenia na problem z wielu perspektyw rozpoczyna się burzę mózgów. Każdy uczestnik powinien zapomnieć o własnym ego, porzucić przyzwyczajenie do własnych pomysłów i z jak największym zapałem włączyć się w konwersacje będąc otwartym na zdanie innych. Po zebraniu odpowiedniej liczby innowacyjnych środków, następuje ich dokładna selekcja i wybranie najbardziej obiecujących elementów, które razem stworzą spójne rozwiązanie.

  1. Budowanie prototypów

Dzięki tworzeniu prototypów, firma jest w stanie ocenić, jak użytkownicy przyjmą oferowany produkt przed zainwestowaniem znacznych środków pieniężnych i czasu na jego wdrożenie na rynek. Do zbudowania modelu testowego najlepiej wykorzystać proste narzędzia. W zależności od rodzaju produktów mogą to być, np. programy do tworzenia szkiców ekranów aplikacji mobilnych czy zwykły karton lub inne materiały papiernicze. Jest to faza eksperymentalna, podczas której prototyp jest wielokrotnie badany i ulepszany na podstawie informacji zwrotnej od użytkowników. Główną wartością prototypowania jest wspomniana oszczędność pieniędzy i czasu, dzięki czemu wprowadzanie zmian w rozwiązaniu staje się dużo mniej bolesne niż w przypadku poprawiania produktu już wdrożonego na rynek masowy.

  1. Testowanie

Jak już zostało wspomniane, zbieranie informacji zwrotnej podczas testów następuje każdorazowo po stworzeniu pierwszej i kolejnych wersji prototypu. Sprawdzanie wrażeń uczestników powinno odbywać się w możliwie jak najbardziej naturalnym środowisku, aby uzyskać trafne uwagi na temat propozycji wartości oraz sposobu działania wstępnej wersji produktu. Krytyczne spojrzenie jest w tej części procesu bardzo pożądane.

Należy pamiętać, że jeśli podczas któregokolwiek etapu ujawnią się wcześniej nieznane błędy to nic nie stoi na przeszkodzie, aby powrócić do poprzednich faz – nie jest to proces liniowy i często wymaga modyfikacji. Wdrożenie na rynek rozwiązania stworzonego zgodnie z zasadami pracy w poszczególnych fazach Design Thinking powinno znacząco zwiększyć szanse na odniesienie jego sukcesu.

 Autor: Emilia Rozicka, Business Consultant w Conquest Consulting


Udostępnij