Polski Fundusz Rozwoju

PFR

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Naszymi priorytetami są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów, realizacja programu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz obsługa inwestycji zagranicznych.

W czasie pandemii COVID-19 PFR zrealizował bezprecedensowy program pomocy mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom. W jego ramach wypłacono 73 mld zł ponad 353 tys. przedsiębiorcom celem ratowania miejsc pracy i polskiej gospodarki.

Zapewnia skuteczną koordynację programów rozwojowych na bazie jednolitej strategii i zintegrowanych kanałów kontaktu z przedsiębiorcami, samorządami i klientami indywidualnymi.

Więcej na stronie PFR: https://pfrsa.pl/ 

Udostępnij