Mastercard STRIVE

Mastercard Strive to portfolio globalnych programów — opracowanych przez Mastercard Center for Inclusive Growth i Caribou Digital — wspierających odporność i rozwój ponad dziesięciu milionów małych firm na całym świecie. Inicjatywa umożliwia małym przedsiębiorstwom wykorzystanie pełnego potencjału jako katalizatorów wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, wspierając je w cyfryzacji ich operacji, odblokowaniu dostępu do kapitału i skuteczniejszym uczestnictwie w rynkach cyfrowych. Współpracując z organizacjami z sektora prywatnego, obywatelskimi i rządowymi z całego świata, Mastercard Strive stosuje podejście cyfrowe i oparte na danych, wspierając małe przedsiębiorstwa w zwiększaniu wykorzystania technologii i zwiększaniu ich potencjału gospodarczego.

Mastercard Strive jest finansowany przez fundusz Mastercard Impact Fund. Funduszem zarządza Center for Inclusive Growth, które wspiera sprawiedliwy i zrównoważony wzrost gospodarczy oraz włączenie finansowe na całym świecie.

Udostępnij