Dlaczego warto przeprowadzić analizę rynku?

Dzięki informacjom płynącym z analizy rynku można z sukcesem dostosowywać swój biznes do zmieniających się potrzeb klientów, działań konkurencji oraz otoczenia technologicznego. Jest to szczególnie ważne dziś, gdy na każdą firmę oddziałują nie tylko powszechne i ciągłe zmiany rynkowe, ale także tzw. disruption, czyli duże zakłócenia, które w istotnym stopniu zmieniają cały dotychczasowy sposób działania przedsiębiorstw.

Budowa strategii rozwoju
Analiza rynku dostarcza informacji, które są podstawą do tworzenia i modyfikacji strategii wzrostu
firmy. Szczegółowe i zweryfikowane dane o rynku, klientach oraz konkurencji pomagają
odpowiedzieć na szereg pytań kluczowych dla rozwoju, sprzedaży czy marketingu:
• czy obecna strategia odpowiada np. na aktualne trendy rynkowe i potrzeby klientów,
• jakie czynniki w największym stopniu oddziałują na firmę, jej działalność i zyskowność,
• które kluczowe czynniki sukcesu spowodowały, że inne podmioty osiągnęły sukces,
• jakie strategie i działania stosuje konkurencja – zarówno bezpośrednia, jak i pośrednia.


Minimalizacja ryzyka
Każde działanie, które jest podejmowane w niepewnym i ustawicznie zmieniającym się otoczeniu
biznesowym, jest obarczone ryzykiem. Ryzyko to można jednak znacząco ograniczyć dzięki włączeniu
analizy rynku do procesu podejmowania decyzji biznesowych. Minimalizacja ryzyka niepowodzenia
po zastosowaniu analizy rynku wynika z tego, że ta analiza:
• opiera się na rzetelnych i wiarygodnych źródłach informacji,
• zapewnia dostęp do kompletnych, zweryfikowanych i zharmonizowanych danych,
• pokazuje twarde dane oraz możliwe do udowodnienia wnioski i rekomendacje,
• wykorzystuje sprawdzone metodologie analizy oraz wnioskowania.

Wyznaczenie priorytetów
Co dzień w mediach i w Internecie publikowane są setki nowych informacji. Dużego znaczenia w
biznesie nabierają więc rozwiązania, dzięki którym można szybciej i sprawniej analizować dane,
weryfikować informacje oraz wyznaczać priorytety. Z pomocą przychodzi analiza rynku, ponieważ
płynące z niej dane i wnioski pozwalają:
• wskazać najszybciej rozwijające się branże, produkty, technologie oraz nisze rynkowe,
• rozpoznać działania, produkty i czynniki, które przyniosą najszybsze efekty i największe zyski,
• zidentyfikować wyzwania i zadania, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności,
• zaprojektować konkretny plan działań na najbliższy tydzień, miesiąc czy rok.


Monitorowanie trendów
Firma, która nie chce pozostać w tyle za swoją konkurencją, musi szybko identyfikować nowe
tendencje, podążać za nimi, a czasem nawet je wyprzedzać lub kreować. Chcąc odnaleźć się w
świecie szybko zmieniających się trendów, warto skorzystać z analizy rynku, aby np.:
• zidentyfikować nowe trendy konsumenckie, branżowe, technologiczne czy biznesowe,
• dowiedzieć się, jak rozwija się branża w Polsce i za granicą,
• sprawdzić, w co inwestują światowi oraz lokalni liderzy i innowatorzy,
• zweryfikować, czy dany trend wciąż jest wzrostowy, a zatem czy warto go uwzględnić w
swoich planach krótko-, średnio- i długookresowych.


Zrozumienie potrzeb klientów
Gdy w grę wchodzi zidentyfikowanie potrzeb klientów, nie ma na to lepszego sposobu niż analiza
rynku i badania rynkowe. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej metodologii badawczej i analitycznej,
można poznać wiele bardzo szczegółowych informacji, w tym również nieuświadomionych potrzeb.
Można dowiedzieć się m.in.:
• dlaczego klienci kupują właśnie ten jeden spośród bardzo podobnych produktów,
• jak wygląda proces zakupowy – kim są decydenci, a kim konsumenci produktów,
• jaką wagę przykładają klienci do każdego z kryteriów decydujących o zakupie,
• które funkcjonalności produktu są konieczne, które stanowią przewagę konkurencyjną, a
które są zbędne.


Analiza rynku a cykl życia firmy
Analiza rynku jest potrzebna na każdym etapie cyklu życia firmy. Przed decyzją o rozpoczęciu biznesu,
analiza rynku pomaga zweryfikować szanse na sukces i zaprojektować strategię wejścia na rynek. Gdy
firma ubiega się o wsparcie inwestora, dotacje lub granty, analiza rynku dostarcza danych, które
pozwalają udowodnić, że dany pomysł przyniesie zyski.
Przedsiębiorstwa już działające na rynku mogą dzięki analizie rynku zidentyfikować bariery rozwoju,
czynniki sukcesu, a także nowe rynki, segmenty klientów i możliwości rozwoju. A w schyłkowej fazie
biznesu, analiza rynku przynosi informacje o kosztach wyjścia z branży albo wspiera proces sprzedaży
firmy.


Autor artykułu:
MarketHub (www.markethub.pl) – firma badawcza, która od 15 lat zajmuje się dostarczaniem i
analizą informacji na potrzeby biznesu.
Korzystając z aktualnych, rzetelnych i wiarygodnych źródeł informacji, przygotowujemy m.in. analizy i
badania rynku, analizy konkurencji, oceny potencjału innowacyjnego, monitoring branż i sektorów,
monitoring informacji o przetargach oraz weryfikację firm i kontrahentów.
Korzyści, jakie płyną z naszych analiz, to m.in. obiektywne informacje o rynku, poznanie prawdziwych
potrzeb i preferencji klientów, dostrzeżenie nowych możliwości rozwoju biznesu, zwiększenie
sprzedaży, bardziej efektywny marketing, a także optymalizacja kosztów i mniejsze ryzyko
niepowodzeń.
Zaufały nam zarówno prywatne przedsiębiorstwa, jak i instytucje publiczne. Z wieloma podmiotami
współpracujemy regularnie, dostarczając zweryfikowane informacje dla zarządów i kadry
menedżerskiej.

Fot. Unsplash


Udostępnij