Sylwia Petryna

W obszarze doradczo – szkoleniowo – dotacyjnym wspierała w procesie inkubacji ponad 500 firm z całego kraju oraz pozyskała ponad 50 mln. m.in. na ich rozwój. Swoje działania projektowe ukierunkowała również na rozwój kobiet, także w obszarze biznesowym, aktualnie realizuje projekt „Planeta Kobiet” – pokazujący w jaki sposób można wspierać kluczowe pierwiastki kobiecej mocy: samoświadomość, uważność i przedsiębiorczość. W ostatnich latach pomogła ponad 200 kobietom otworzyć działalności gospodarcze (realizując m.in. dwie edycje projektów Biznesłomenki z Dolnego Śląska). Wiele z tych kobiet startowała do plebiscytów: „Kobiece twarze”, „Kobieta z pasją”, „Lwice biznesu”.

„Jesteś wiedźmą. Wiedźmą biznesu – usłyszałam kiedyś od jednego z klientów, dla którego firmy przygotowałam właśnie kompleksowy program optymalizacji.

Ne ukrywam, byłam zdumiona. Skąd takie skojarzenie? – zapytałam wprost. 

Bo wiedźma, to ta która wie, a ty – po prostu wiesz i widzisz więcej”. Nie powiem, po chwili zastanowienia nad tym nieco kontrowersyjnym komplementem, pomyślałam, że chyba coś w tym jest.

Od wielu lat zajmuje się rozwojem pracodawców i pracowników, wdrażając programy mentoringowe. Praktyk Kaizen. Współautorka i wydawca 5 książek edukacyjnych: Lean Office, Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą, Zarządzanie projektami, Trener oraz Mentoring – Odkrywanie i rozwijanie potencjału osobistego i zawodowego (prowadzi Szkołę Mentorów).

W 2020 roku otworzyła własne wydawnictwo Petra Publishing i wydała, wspólnie z 4 innymi wspaniałymi kobietami, książkę „My nam eis Woman… BiznesWoman”. Recenzje i opis można przeczytać >>>TUTAJ<<<

Ukończyła Politechnikę Wrocławską – Wydział Informatyki i Zarządzania), studia podyplomowe Coaching na WSB we Wrocławiu oraz Akademię Kaizen na Politechnice Warszawskiej. Otrzymała tytuł Praktyka Kaizen.

Zasiadała w zarządach dwóch fundacji, realizując cele społeczne. Ale nie poprzestała wyłącznie na tworzeniu własnej firmy – od wielu lat zajmuje się rozwojem jednostek i firm – cały czas podwyższając swoje kwalifikacje zawodowe.

Zasiada w Wałbrzyskiej Radzie Kobiet – gremium doradczym przy Prezydencie Wałbrzycha Romanie Szełemeju.

Nagrody, statuetki, wyróżnienia:

 • W 2021 Wpływowa Kobieta Dolnego Śląska – w plebiscycie na 100 wpływowych kobiet jestem w pierwszej dziesiątce
 • W 2020 uzyskałam tytuł „Lwicy Biznesu” – wybrana w plebiscycie i przez kapitułę – w pierwszej piątce.
 • W 2019 firma Petra Consulting zdobyła II miejsce w plebiscycie gospodarczym „Gwiazdy Biznesu” w kategorii: Mikro Firma.
 • W 2017 wygrałam plebiscyt „Kobieta z Pasją” w kategorii Kobieta Przedsiębiorcza (tytuł przyznaje kapituła). 
 • W 2016 roku została nominowana w plebiscycie „Mikroprzedsiębiorca Roku”. 
 • W 2013 firma Petra Consulting zdobyła II miejsce w plebiscycie „Kobiece Twarze” w kategorii: Firma Przyjazna Kobietom.

Ekspertka w ramach Osi priorytetowej II „E-Administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (ocena merytoryczna i finansowa) od 2015 r. – aktualnie jest jedną z ok. 30 ekspertów na cały kraj, którzy aktywnie uczestniczą w ocenie projektów konkursowych.

Ekspertka w ramach RPO 2014-2020 w dziedzinach:

 • usługi publiczne (RPO WD)
 • Analiza finansowa (RPO WD)
 • Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw (RPO WD)
 • Edukacja (RPO WD)
 • Zatrudnienie (RPO WS)
 • Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach (RPO WS)
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach (RPO WS)
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (RPO WS)

Podejmuje ciągłe wyzwania dla wspierania obecności kobiet w biznesie i polityce, w tym w gremiach często męskich (np. zasiadała w kapitule Gwiazd Biznesu jako jedna z 3 kobiet, jest ekspertką w obszarach, dość często utożsamianych z męską domeną, realizuje projekty dla kobiet).

Prywatnie – mama Doriana i partnerka Roberta – spełniona, zorganizowana pasjonatka układania Puzzle i gry w Eurobiznes. Niestrudzona podróżniczka.

W CZYM MOGĘ POMÓC INNYM: Wszystko co jest związane z pracą zawodową, inkubacja biznesu, jego transformacja na wyższy level. Rozwój kompetencji zawodowych (mentorsko, coachingowo, doradczo, trenersko), wspieranie w sukcesji, wdrażanie programów mentoringowych. Wsparcie i procedowanie w uzyskaniu certyfikatu w międzynarodowym standardzie w w/w obszarach. Wydawanie książek i publikacji. Opracowanie strategii działania – wiele kontaktów do czołowych ekspertów w kraju.

ZAINTERESOWANIA: Podróże i to te egzotyczne. Lubi czytać i inspirować się od innych. Sprawy równościowe – śledzi statystyki i opracowania. Lubi czytać o sukcesach innych kobiet i takie poznawać. Uwielbia układać puzzle.

O FIRMIE: W sierpniu 2021 roku marka obchodzi 18-lecie. Za nami wiele lat wytężonej pracy. 

Petra Consulting jest obecnie jedyną tak prężnie działającą na Dolnym Śląsku Akademią Edukacyjną VCC i Partnerem Egzaminacyjnym VCC (Vocational Competence Certificate). Posiada również licencje (jedyne w kraju) na pięć modułów edukacyjnych w obszarze uzupełnienia lub aktualizacji kompetencji (tzw. Select Competences), a mianowicie: 

 • Lean Office, 
 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Zarządzanie projektami,
 • Trener
 • Mentoring 

W w/w obszarach opracowaliśmy książki tematyczne, programy szkoleń oraz testy niezbędne do zdania egzaminu. W trzech obszarach uruchomiliśmy szkoły w oparciu o certyfikowany, międzynarodowy system VCC:

 • Szkołę Trenerów
 • Szkołę Coachów
 • Szkołę Mentorów

Akredytacja VCC dla Akademii Edukacyjnej została ponownie pozytywnie zweryfikowana przez PARP jako standard wiarygodności świadczenia usług rozwojowych obowiązujących w Rejestrze Usług Rozwojowych. Dnia 26 kwietnia 2016 roku Instytucje Zarządzające RPO oraz Instytucje Pośredniczące PO WER otrzymały od Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju aktualizację materiału odnoszącego się do uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS. Dokument wskazuje, iż certyfikaty VCC należą do grona dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji (http://vccsystem.eu/warunki-uznania-kwalifikacji-potrzeby-mierzenia-wskaznikow-monitorowania-efs/). 

Nasza oferta od 2003 roku znacznie się rozszerzyła. Każda usługa realizowana jest przez wykwalifikowaną kadrę naszej firmy. Działamy w wielu obszarach realizując usługi związane ze:

 • szkoleniami i kursami podwyższającymi kwalifikacje zawodowe
 • coachingiem
 • mentoringiem
 • doradztwem
 • optymalizacją procesów biznesowych (zwłaszcza w obszarze usług i administracji)
 • pozyskiwanie środków unijnych
 • grafiką

a od 2016 roku jako Regionalny Ośrodek Mediacji prowadzimy mediacje w sprawach cywilno-gospodarczych.

O jakości usług Petra Consulting świadczą referencje naszych klientów. Pomimo, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem – realizowaliśmy usługi w całym kraju m.in. dla:

 • Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
 • Gmina Wrocław
 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
 • ZUS Oddział w Wałbrzychu, Opolu, Chorzowie, Wrocławiu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • DWUP
 • Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 
 • DARR S.A.
 • DAWG Sp. z o.o.
 • Dolnośląscy Pracodawcy
 • Polski Klaster Edukacyjny
 • Uczelnie Wyższe z całego kraju
 • MŚP z obszaru całej Polski

Kontakt: www.petraconsulting.pl

Poznaj również