Gość: Joanna Olszewska

HR i dobrostan

Jak zatrudniać osoby niepełnosprawne?