KODEKS ETYKI klubowiczek Lady Business Club

Niniejszy kodeks etyki i postępowania w biznesie wyznacza podstawowe standardy etyczne i prawne, którymi kierują się członkinie Lady Business Club (pakiet GOLD i PREMIUM). Przystępując do klubu LBC klubowiczki akceptują KODEKS i zobowiązują się do jego stosowania.

 • Definicje

Aktywna klubowiczka LBC – przedsiębiorczyni, prowadząca firmę minimum 3 lata  lub managerka, posiadająca 5 lat doświadczenia biznesowego, która dołączyła do Klubu LBC wybierając pakiet GOLD lub PREMIUM

Lady Business Club (LBC) – klub biznesowy zrzeszający klubowiczki z pakietami GOLD i PREMIUM zarządzany przez LBC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, wpisana do KRS 0000966764.

Platforma LBCPlatforma biznesowo – rozwojowa, która łączy przedsiębiorcze Polki, właścicielki firm z całego świata. Zawiera bazę wiedzy oraz wspiera właścicielki firm w sprzedaży i promocji ich produktów oraz usług.

Fundacja LBC Business Women Foundation z siedzibą w Warszawie (ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS 000703856 

 • Dobre praktyki
 1. Dobre praktyki wobec siebie nawzajem:
 • dotrzymujemy wcześniej uzgodnionych zobowiązań;
 • tworzymy warunki do dalszej współpracy i dialogu;
 • budujemy trwałe, oparte na wzajemnym zaufaniu, partnerstwa pomiędzy Klubowiczkami LBC;
 • dbamy o wzajemne pozytywne relacje;
 • wspieramy i inspirujemy się nawzajem;
 • mamy przestrzeń i tolerancję dla różnorodności poglądów i oczekiwań;
 • bierzemy pełną odpowiedzialność za rekomendacje i polecenia własne oraz innych;
 • działamy transparentnie, nie wprowadzamy celowo w błąd innych Klubowiczek;
 • o sprawach trudnych mówimy otwarcie;
 • komunikujemy się z poszanowaniem drugiej osoby i zagwarantowaniem sobie nawzajem odpowiednich warunków komfortu wypowiedzi.

2. Dobre praktyki w prowadzeniu biznesu we właściwy sposób:

 • współpracujemy uczciwie i z poszanowaniem dorobku biznesowego innych klubowiczek;
 • dbamy o poufność danych i powierzonych nam informacji;
 • terminowo regulujemy zobowiązania finansowe wobec innych Klubowiczek;
 • szanujemy własność intelektualną i pomysły biznesowe innych Klubowiczek.

3. Dobre praktyki wobec środowiska:

 • dążymy do efektywnego korzystania z energii elektrycznej i zasobów naturalnych;
 • ograniczamy ilość opakowań i odpadów w naszych firmach;
 • wspieramy budowę postaw proekologicznych.

4. Zobowiązania wobec społeczności  lokalnych:

 • odpowiedzialnie angażujemy się w życie społeczności lokalnych, w których działamy, w zakresie jaki jest możliwy na dany moment;
 • prowadzimy różnorodne wsparcie innych kobiet w ich drodze do bycia przedsiębiorczynią;
 • wspieramy różnorodność i poszanowanie praw człowieka.

5. Rekomendowane praktyki w promowaniu społeczności LBC:

 • aktywnie promujemy społeczność LBC poprzez przekazywanie informacji o LBC podczas spotkań i konferencji, w których uczestniczymy;
 • umieszczamy informacje o członkostwie w LBC na profilach prowadzonych w social mediach oraz na stronach własnych stronach internetowych;
 • dodajemy informacje o członkostwie w biogramach dla mediów oraz organizatorów konferencji i wydarzeń;
 • zapraszamy potencjalne klientki, partnerki do udziału w Spotkaniach Otwartych LBC oraz spotkaniach organizowanych przez Fundację LBC.

6. Pozostałe postanowienia

 1. Każda Klubowiczka może przekazać założycielce LBC sugestie dotyczące konieczności uwzględnienia dodatkowych zasad etycznego postępowania pominiętych w Kodeksie Etyki poprzez przesłanie sugestii na adres e-mail: lady@ladybusinessclub.com
 2. Działania Lady Business Club firmy będą charakteryzować się pełnym poszanowaniem dla prawa, realizowanego przez demokratycznie powołane władze lokalne, regionalne i ogólnokrajowe.
 3. Marka LBC i marki reprezentowane przez Klubowiczki LBC nie będzie wspierać działalności politycznej opartej na krzewieniu nienawiści, uprzedzeń oraz dyskryminacji wobec określonych grup lub osób.
 4. LBC Sp. z o.o. zarządzająca Platformą LBC i Lady Business Club nie ponosi odpowiedzialności za działania Klubowiczek sprzeczne z postanowieniami Kodeksu Etyki. 
 5. W przypadku naruszenia zasad KODEKSU ETYKI przez klubowiczkę LBC zostanie usunięta z Klubu LBC po wcześniejszym omówieniu jej postępowania.

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2024