Zwroty produktów:

Towar zakupiony w sklepie sklep.ladybusinessclub.com możesz zwrócić w okresie 30 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, przy czym:

 • jeśli chcesz odstąpić od umowy w okresie do 14 dni (licząc od następnego dnia po odebraniu zamówienia), prześlij nam wypełnione oświadczenie, a następnie odeślij towar.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Jako Konsument (towar nabywasz w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) masz prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego od daty, w której:

 • odebrano zamówienie,
 • osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie produktu,

Jeśli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy powiadom nas o swojej decyzji przesyłając do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.

Formularz odstąpienia od umowy możesz pobrać w tym miejscu:POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY >>

Kiedy i jak nastąpi zwrot środków?

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Gdzie przekazać zwracany produkt?

 1. Zwracany produkt należy odesłać do naszego magazynu wraz z uzupełnionym formularzem odstąpienia:

SKLEP LADY BUSINESS CLUB – Dział reklamacji i zwrotów
Warszawa, Aleje Jerozolmskie 100, 00-807 Warszawa
z dopiskiem “zwrot”

2. Prosimy o wypełnianie formularza czytelnie lub DRUKOWANYMI LITERAMI.
3. Prosimy, aby zwracany towar był odpowiednio zabezpieczony tak, by nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu.
4. Informujemy, że sklep internetowy sklep.ladybusinessclub.com nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE PRZYSŁUGUJE W ODNIESIENIU DO UMOWY:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę  utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 3. w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.