Kwestie zdrowia psychicznego w środowisku pracy na szczęście zostały już zauważone. Coraz więcej firm aktywnie działa, aby zapewnić wsparcie swoim Pracownikom, organizując warsztaty, czy zapewniając konsultacje z psychologiem. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż istnieje tabu wokół zaburzeń psychicznych i idąca za tym trudność podejmowania tej tematyki w miejscu pracy. Wiele osób wciąż boi się mówić o swoich emocjach, obawia się przyznania do problemów o podłożu psychicznym, a także nie wie, jak zareagować, gdy taka informacja pojawi się w jego zespole. Wielu liderów wciąż poświęca zbyt mało czasu na komunikację. Właśnie dlatego powstała kampania „Bliżej Siebie”.

Dostrzegliśmy kluczowy problem, jakim jest brak otwartej komunikacji w organizacjach na temat zdrowia psychicznego, emocji i samopoczucia, a przy tym nie wystarczająca ilość empatii. Niestety wiele osób wciąż nie dostrzega jak ważną rolę odgrywają one w organizacji, w zarządzaniu zespołem i budowaniu całej kultury organizacyjnej. A często nawet jeśli mamy tego świadomość to niekoniecznie wiemy, jak podjąć bezpieczny pod względem psychologicznym dla obu stron dialog – mówi Agata Swornowska-Kurto, Prezes Zarządu Grupy ArteMis, pomysłodawcy i organizatora kampanii.

Uważność na sposób komunikacji, empatia, świadomość w obszarze relacji, emocji i umiejętność adresowania trudnych tematów z Pracownikami przynoszą realne korzyści i budują pozytywne postawy w kulturze organizacyjnej firmy. To jest pierwszy krok, od którego powinny się rozpocząć wszelkie strategie budowy dobrostanu w organizacji. Empatia i otwarty dialog to podstawa kształtowania kultury zaufania w miejscu pracy.

Nazwa kampanii nie jest przypadkowa. „Bliżej Siebie” zachęca do tego, żeby być bliżej swoich współpracowników, by lepiej rozumieć ich zachowania i potrzeby, ale także być bliżej samego siebie. Chodzi o świadomość własnych emocji, potrzeb i reakcji.

Tylko zrozumienie własnych emocji i empatyczna postawa wobec samego siebie pozwoli nam skierować działania do innych. Wspaniałym sposobem zobrazowania tego jest maska tlenowa w samolocie – najpierw nakładamy ją sobie, żebyśmy bezpiecznie mogli pomagać współpasażerom. Z kolei bliskość między współpracownikami ma przerodzić się w otwarty dialog, szczerą i życzliwą komunikację – dodaje Agata Swornowska-Kurto.

Kampania oswajała temat zaburzeń psychicznych, edukowała w zakresie zdrowia psychicznego i znaczenia komunikacji na ten temat w środowisku pracy oraz motywowała do podjęcia otwartego dialogu o samopoczuciu Pracowników.

Chcemy pokazać, jak istotna jest rola komunikacji w organizacji i jak ważne jest, aby Pracodawca i kierujący zespołami przyjęli rolę lidera dialogu. Mówimy o empatii, komunikacji, a także inteligencji emocjonalnej, empatycznym przywództwie i kulturze dobrostanu – mówi Agata Swornowska-Kurto.

W ramach prowadzonych działań kampania zwróca też uwagę na kwestię języka. Wypowiadane słowa mogą być wspaniałym wsparciem, ale mogą także ranić, stygmatyzować i utrudniać budowanie przyjaznego środowiska pracy.

Niestety przez lata niechlubnie pielęgnowaliśmy negatywne określenia związane z chorobami natury psychicznej lub też nadużywaliśmy słów związanych ze stanem psychicznym do nieadekwatnych i błahych sytuacji. To działania krzywdzące i lekceważące. A przecież depresja to nie po prostu zły dzień, atak paniki to nie uczucie strachu. Musimy pamiętać – i to też będziemy podkreślać – że język kształtuje naszą rzeczywistość – dodaje Agata Swornowska-Kurto.

Pierwsza edycja kampanii realizowana była w okresie kwiecień-lipiec 2023 roku. Zrealizowano szereg działań edukacyjno-informacyjnych. >>>TUTAJ<<< jest dostępna dla wszystkich baza wiedzy, z artykułami, infografikami i filmami edukacyjnymi. Materiały współtworzone były z gronem ekspertów, którzy wraz z przedstawicielami Partnerów kampanii wzięli udział także w webinarach.

Niezwykle istotnym elementem kampanii było badanie, dotyczące problemów i potrzeb z zakresu zdrowia psychicznego, jakie występują w firmach, a także komunikacji w obszarze kondycji psychicznej. Badanie „Bliżej Siebie – zdrowie psychiczne i empatia w pracy” zostało zrealizowane na przełomie kwietnia i maja tego roku na ogólnopolskiej próbie ponad 1500 osób, wśród których wyróżniono dwie grupy: Pracowników oraz Pracodawców (osoby decyzyjne, takie jak: właściciele firm, kadra zarządzająca, dyrektorzy, kierownicy komórek organizacyjnych). Raport z prezentacją pełnych wyników oraz komentarzami ekspertów można pobrać bezpłatnie na stronie kampanii >>>TUTAJ<<<

Wśród najważniejszych wniosków badania są:

  • 41% Pracowników czuje się przeciążonymi emocjonalnie, a 86% jest zdania, że praca ma duży wpływ na zdrowie psychiczne.
  • Jednocześnie wyniki pokazują, że 41% Pracowników boi się powiedzieć otwarcie o pogorszeniu swojej kondycji psychicznej, a 43% Pracowników nigdy nie było zapytanych przez przełożonego o samopoczucie.
  • Zdaniem respondentów kluczowe czynniki sprzyjające budowaniu bezpiecznego psychologicznie miejsca pracy to empatyczna postawa liderów i przełożonych, a także możliwość otwartego wyrażania swojego zdania, również krytycznego, na temat warunków pracy.
  • 76% Pracowników i 70% Pracodawców jest zdania, że firmy powinny tworzyć środowisko pracy, w którym Pracownik nie boi się otwarcie rozmawiać o swoim zdrowiu psychicznym. Jednocześnie warto zaznaczyć, że 41% Pracowników boi się powiedzieć otwarcie o pogorszeniu swojej kondycji psychicznej. 1/4 Pracowników uważa, że w ich miejscu pracy osoby z problemami natury psychicznej są stygmatyzowane (26%) i odsuwane od zespołu (24%), a 66% Pracowników jest zdania, że kondycja psychiczna Pracowników jest marginalizowana przez Pracodawcę.
  • Większość badanych w obu grupach zgadza się z tym, że empatia jest potrzebna w miejscu pracy (według 84% Pracowników i 71% Pracodawców) oraz widzi w miejscu pracy przestrzeń na: „uważność na ludzi” (według 63% Pracowników i 55% Pracodawców) i „bycie empatycznym” (odpowiednio: 62% i 63%). Niepokoi jednak, że ogólny poziom empatii w swoim miejscu pracy jako dobry” lub „bardzo dobry” zadeklarowało tylko 36% Pracowników (56% Pracodawców).
  • 76% Pracowników uważa, że firmy powinny wprowadzać programy wspierające kondycję psychiczną Pracowników, a 73% uważa, że powinny zapewniać dostęp do psychologa.

 

Źródło: Materiały prasowe

Kampania Bliżej Siebie | kampanie społeczna | zdrowie psychiczne

Czytaj także