Wręczenie nagrody ekspresjonistycznej FENIKS im. Tadeusza Micińskiego

W dniu 8 sierpnia 2017 r., o godz.18.30 w Art. Krajewski Gallery w Sobieniach Królewskich G&CC odbędzie się uroczyste wręczenie nagrody ekspresjonistycznej FENIKS im. Tadeusza Micińskiego.

sobienie królewskie

W tym roku laureatami nagrody zostali: Jarosław Pijarowski i Józef Skrzek.

Nagrody trafiły do dwóch niezależnych polskich twórców, którzy w sposób nowatorski podchodzą do twórczości artystycznej i propagują polską sztukę na forum krajowym                  i międzynarodowym.

Józef Skrzek – legenda polskiej muzyki, jeden z najbardziej znanych polskich multiinstrumentalistów. Jarosław Pijarowski – twórca o szerokiej gamie działań na arenie międzynarodowej. Obaj zrealizowali razem kilkanaście płyt („The dream OFF Penderecki”, ”Requiem dla chwil minionych” – prenominowana do nagrody Fryderyk), jak i wydarzeń koncertowych – nowatorskie awangardowe oratorium „Terrarium” .

W programie wieczoru m.in. przedstawienie muzyczne: muzyka i nowe sposoby jej realizacji (kolorystyka muzyki – sterowanie podświadomością) w realizacji Pijarowskiego; Abakanowicz art. room – wirtualna podróż po pracowni artystki;  prezentacja surrealistycznego malarstwa.

Nagroda została utworzona w Warszawie, 9 listopada 2013 roku w 140 rocznicę urodzin Tadeusza Micińskiego. Do Kapituły weszli literaturoznawcy, pisarze i artyści pisujący artykuły o pisarzu i nawiązujący do jego ogromnego dorobku. Pierwszym przewodniczącym Kapituły wybrano Dariusza Tomasza Lebiodę. Kolejni laureaci wchodzą do tego gremium i mogą proponować kolejnych kandydatów do nagrody.

Nagroda promuje twórców, którzy odważnie wkraczają w nowe obszary eksploracji naukowej, literackiej i artystycznej, a przy tym akcentują ekspresję, głębię filozoficzną                  i nowatorstwo formalne. Ważne też jest ukazywanie rzeczywistości zdegradowanej, tragicznej, która w twórczym umyśle odradza się jak mityczny Feniks z popiołów. Nagroda jest hołdem złożonym niezależności myślowej i umiejętności łączenia elementów kulturowych z różnych epok i przestrzeni.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody Ekspresjonistycznej im. Tadeusza Micińskiego Feniks zostali: Prof. dr hab. Danuta Mucha, Karolina Kusek, prof. zw. dr hab. Jacek Strzelecki, Kazimierz Rafalik, Jerzy Szatkowski, prof. zw. dr hab. Józef Banaszak, ks. dr Jan Wojciech Pomin, Krystyna Grys, Bożena Helena Mazur-Nowak, Adam Lewandowski, Prof. dr hab. Mieczysław Wojtasik, Tadeusz Zawadowski.

Sobienie Królewskie Golf & Country Club to pierwsze w Polsce pole golfowe, na którym powstała profesjonalna galeria sztuki. To jedna z największych i najciekawszych inwestycji golfowych w Polsce, zlokalizowana zaledwie 40 km od Warszawy. Miejsce to już dzisiaj jest jednym z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych klubów golfowych w Polsce, skupiającym kilkuset stałych członków.