Kreatywność na zawołanie, Todd Henry

Gdybyśmy zgromadzili całą energię, jaką marnujemy każdego dnia w pracy, moglibyśmy prawdopodobnie zasilać nią Ziemię przez rok. Praca bywa często nieefektywna, ponieważ brakuje jasnych informacji, co właściwie próbujemy zrobić. Żeby móc tworzyć skutecznie, musisz w sposób precyzyjny i konkretny rozumieć swoje cele.

Czytaj więcej