Jak teorię M(USZĘ) M(OGĘ) C(HCĘ) można wykorzystać w Twojej firmie

"Mogę wszystko, nic nie muszę..." śpiewa Agata Dziarma. Czy naprawdę tak jest? Zrozumienie tego co mogę, co muszę, a co chcę pozwoli na zachowanie bezkonfliktowych relacji z klientami, ze współpracownikami a nawet z domownikami. I odwrotnie, niezrozumienie wzajemnych ram szybko prowadzi do konfliktu.

Czytaj więcej