Hotel, który warto odwiedzić

Majowe Spotkanie Otwarte Lady Business Club zaplanowałyśmy w Poznaniu. Było wyjątkowe, jak każde z naszych spotkań, ponieważ wyjątkowe są kobiety, które w nich uczestniczą. Każda ma za sobą inną historię, inaczej buduje swój biznes, inaczej widzi swoją przyszłość. Łączy nas chęć wzajemnego poznawania, zdobywania wiedzy, dzielenia się nią. W Poznaniu wyjątkowe było też miejsce, w którym się spotkałyśmy, czyli Hotel Liberté 33.

Czytaj więcej