Finanse i Prawo Nowe regulacje pracownicze w zatrudnianiu uchodźców

Nowe regulacje pracownicze w zatrudnianiu uchodźców

Od kilku tygodni zapewnienie legalności pobytu obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Polski stało się również wyzwaniem dla ustawodawcy. Pomagamy na wiele sposobów. Szczególne miejsce w systemie pomocy przypada również przedsiębiorcom, którzy otwarci są na zatrudnianie uchodźców i stworzenie realnych możliwości sprawczego kształtowania swojej sytuacji w nowym miejscu. Od wielkich spółek zatrudniających tysiące pracowników do małych i średnich przedsiębiorstw, które doceniają wolę podjęcia zatrudnienia w obecnych warunkach geopolitycznych. W dniu 12 marca 2022 r. w opublikowana została ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która jako jeden z aspektów podejmuje zagadnienie zatrudnienia uchodźców.

Czytaj więcej