Różnice pokoleniowe na rynku pracy. Rywalizacja czy kooperacja?

Zmiany pokoleniowe na rynku pracy są nieuniknione. Każdą kolejną generację cechują inne predyspozycje. Szczególny wpływ na ich zmianę ma historia, otoczenie i nowe technologie. Każdy z tych elementów warunkuje sposób człowiek postrzega świat i jakim jest pracownikiem.

Czytaj więcej