Wpływ pandemii na zobowiązania kredytowe – jakie rozwiązania mogą wprowadzić banki?

Wpływ konsekwencji pandemii koronawirusa nie tylko na samych kredytobiorców, ale i na cały sektor bankowy nie ulega wątpliwości. Zacząć należy, że już w połowie marca problem ten poruszył Europejski Urząd Nadzoru Bankowego zalecając elastyczne podejście banków na poziomie krajowym w stosunku do zobowiązań swoich kredytobiorców.

Czytaj więcej