K. Lebiedowicz-Grzanka: Sprawny przepływ kapitału i obrót środkami pieniężnymi

Podpisując kontrakty należy szczególną uwagę zwracać na rodzaj odsetek, jakie przysługiwać będą wierzycielowi w razie opóźnień. Będzie to miało znaczenie przy późniejszym ich prawidłowym naliczaniu i rozliczaniu.

Czytaj więcej