Czy czujesz w sobie MOC?

Jest coś szczególnego w osobach, które świadomie kierują swoim losem, innymi ludźmi, zajmują wysokie stanowiska, prowadzą własne biznesy. Podziw otoczenia często budzi zarówno ich odwaga w podejmowaniu trudnych i niejednokrotnie ryzykownych decyzji, jak i nie poddawanie się w przypadku doświadczania przeciwności czy skutków nietrafionych wyborów. Gdyby zsumować wszystkie porażki jednego człowieka sukcesu okazałoby się, że zaliczył ich więcej niż wszyscy ludzie razem wzięci, którymi ten człowiek zarządza. Ciekawe jest również to, że te bardzo silne osoby, poruszając temat siły mówią o niej w szczególny sposób. I kiedy zgłębiamy zagadnienia pojawiają się zastanawiające różnice znaczeń i kontekstów.

Czytaj więcej