Jak przebiega proces reklamacji?

Reklamacje dotyczące produktów

Masz prawo zareklamowania rzeczy wadliwej. Możesz skorzystać albo z gwarancji producenta (o ile taka została udzielona i nie minął okres gwarancyjny) albo z rękojmi (jeżeli towar ma wadę). Jeśli chcesz dokonać zwrotu – odstąpić od Umowy zapoznaj się z informacjami dostępnymi w tym miejscu.

Formularz reklamacji znajduje się na odwrocie faktury dołączonej do każdego zamówienia. Dodatkowo możesz go pobrać w tym miejscu: POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY

Gwarancja producenta

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Jeśli w karcie gwarancyjnej nie został podany konkretny termin, wówczas gwarancja obowiązuje 2 lata od daty wydania towaru. Jeśli wybierzesz ten sposób reklamacji pamiętaj, że to właśnie gwarant rozpatruje reklamację a nie sklep internetowy sklep.ladybusinessclub.com. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów (gwarantów). Dokładne adresy punktów serwisowych znajdziesz na kartach gwarancyjnych lub instrukcji dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.

Rękojmia

Reklamację produktu z tytułu rękojmi możesz zgłosić jeżeli przed upływem 2 lat od dnia otrzymania produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem. Przyjmiemy i rozpatrzymy reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. Potrzebujemy do tego reklamowany produkt, formularz reklamacyjny znajdujący się na odwrocie faktury lub do pobrania ze strony oraz dowód zakupu towaru w sklepie sklep.ladybusinessclub.com  – np. fakturę. Prosimy też o określenie oczekiwań- obniżenie ceny, zwrot środków, naprawa, wymiana na produkt wolny od wad.

Gdzie zgłosić reklamację?

Prosimy o odesłanie reklamacji zwykłą przesyłką ekonomiczną na adres magazynu:

SKLEP LADY BUSINESS CLUB – Dział reklamacji i zwrotów
Warszawa, Aleje Jerozolmskie 100, 00-807 Warszawa
z dopiskiem “rękojmia”

Rozpatrzenie reklamacji

Jeśli Twoja reklamacja zostanie uznana za zasadną, zwrócimy koszty związane z odesłaniem reklamowanego zamówienia do magazynu, dlatego prosimy o ich określenie na formularzu reklamacyjnym. Dla każdej pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – zgodnie z Twoim wyborem wymienimy towar na wolny od wad, zwrócimy środki, naprawimy lub obniżymy jego cenę, chyba, że naprawa lub wymiana na nowy będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów (np. jeśli nakład zakupionego przez Ciebie towaru zostanie wyczerpany). W takim przypadku masz prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

Reklamacje dotyczące usług

W sytuacji, gdy reklamacje nie dotyczą bezpośrednio towaru prześlij swoje uwagi:

  • Jakości obsługi w sklepie internetowym
  • Jakości serwisu sklep.ladybusinessclub.com.
  • Niedoręczenia zamówienia dostarczanego za pośrednictwem poczty i kuriera.

Na każdą reklamację otrzymasz od nas odpowiedź.

Uszkodzenie stwierdzone podczas doręczania

Jeżeli podczas doręczania stwierdzisz uszkodzenie przesyłki, możesz sprawdzić jej zawartość bezpośrednio przed doręczeniem (potwierdzeniem odbioru). Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń nie wymaga spisywania protokołu.
Jeżeli przesyłka jest uszkodzona i nie wyrażasz zgody na jej przyjęcie, obligatoryjne jest spisanie protokołu.

Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

  1. możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym;
  2. możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

Skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: info@ladybusinessclub.com