Zwiększony udział kobiet w branży technologicznej jest konieczny dla zrównoważonego rozwoju całej gospodarki. Podstawę dyskusji jak ten cel osiągnąć i jak walczyć ze stereotypami blokującymi rozwój kobiecych karier w STEM stanowi raport firmy Siemens i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Obszary związane z technologią, nauką i inżynierią nadal są domeną mężczyzn. Dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie staraliśmy się odpowiedzieć w raporcie. Wiedza ta jest istotna, by podjąć prace i wdrożyć efektywne działania nad odwróceniem tego trendu – mówi Dominika Bettman, prezes ds. finansowych w Siemens Sp. z o.o.

Raport potwierdza obecność stereotypów o kobietach uczących się i pracujących w sektorze technologii i jednocześnie pokazuje brak jakichkolwiek racjonalnych uzasadnień ich istnienia. Raport to jedynie początek dyskusji, ponieważ te nieuświadomione bariery i stereotypy są głęboko zakorzenione w wielu różnych obszarach społeczeństwa, zatem tak działania i projekty zmierzające do ich zniesienia powinny być możliwie szeroko zakrojone. Dlatego konieczna jest rozmowa oraz prowokowanie dyskusji w różnych środowiskach. Kolejne etapy podejmowanych działań to sformułowanie rekomendacji przez grono ekspertów wywodzących się z różnych grup interesariuszy, które najbardziej mogą przyczynić się do zmiany obecnej sytuacji.

W praktyce chcemy inicjować spotkania, które roboczo nazwaliśmy Śniadania z Potencjałem. Skąd ta nazwa? Mamy do czynienia z potencjałem do zmiany, z potencjałem kobiet w STEM, z potencjałem kobiet w gospodarce którego nie możemy zmarnować. – mówi Anna Grosiak, Head of Business Development, Pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego rozwoju, Siemens Sp. z o.o. Zapraszamy wszystkich chętnych do dyskusji, którą podsumujemy podczas konferencji Lean in STEM – Women’s Potential for Science and Technology organizowanej przez Fundację Perspektywy w maju 2016.

„Nasza ambicją jest nie tylko animować debatę, ale chcemy także inicjować konkretne działania, konkretną zmianę – mówi dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, kierowniczka naukowa Raportu – dlatego na konferencji, w trakcie „Okrągłego Stołu STEM” ogłosimy „Zobowiązanie dla kobiet w STEM”, w którym wraz z naszymi Partnerami zawrzemy konkretną listę aktywności które będą realizowane w najbliższych latach.

Stereotypy związane z postrzeganiem predyspozycji technicznych kobiet są niebezpieczne, bo hamują zmiany związane z szerszą ich obecnością w STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Obecnie istnieją dysproporcje płciowe wśród pracowników branży ICT. Według danych Komisji Europejskiej (Women Active in the ICT Sector) na 7 mln osób pracujących w Europie w sektorze ICT tylko 2,1 mln stanowią kobiety. Obecność kobiet jest ważna dla rozwoju gospodarki, bo przeciętnie są lepsze od mężczyzn w umiejętnościach interpersonalnych. Geoff Colvin, absolwent ekonomii na Harvardzie i dziennikarz „Fortune” w książce „Humans Are Underrated: What High Achievers Know That Brilliant Machines Never Will” opisuje m. in. wpływ kobiet na grupę przy realizacji projektu. Naukowcy z MIT stworzyli coś w rodzaju współczynnika IQ dla grupy. Wskaźnik ten rośnie znacznie, gdy są w niej kobiety.

W firmach z branży STEM kobiet jest wciąż niewiele, jednak powoli struktura zatrudnienia się zmienia. Obecnie stanowią one w przedsiębiorstwach technologicznych 27 proc. zaś w zarządach ich reprezentacja wynosi 25 proc. Przez ostatnie 5 lat grono kobiet pracujących w firmach technologicznych wzrosło o 6 proc., a w zarządach takich firm o 11 proc. Chociaż panie coraz częściej zarządzają dużymi zespołami, to nie czują się zbyt pewnie. Dla 46 proc. z nich jest to duże wyzwanie, 32 proc. zamierza udowodnić, że kobieta jest doskonałym zarządzającym, 18 proc. czuje się wyróżniona, aż 13 proc. obawia się klęski na takim stanowisku.

Ze stereotypów wynika nie tylko mała obecność kobiet w branży technolo- gicznej ale ich wpływ na zarobki. Według 53 proc. respondentek, w Polsce kobieta również w technologii zarabia gorzej niż mężczyzna. Jest tu trochę winy samych zainteresowanych, które wyceniają swoją pracę za nisko i obawiają się negocjować wynagrodzenia.

Do wyboru uczelni technicznych nadal zniechęca kobiety negatywna opinia o ich zdolności do studiowania kierunków z grupy STEM. Wśród dziewcząt biorących udział w badaniu Siemensa i Fundacji Perspektywy 17 proc. uważało, że nie poradzi sobie na studiach technicznych. Dziewczęta, które podjęły studia techniczne mogły przekonać się, że między bajki należy włożyć mit o braku ich predyspozycji technicznych. Aż 44 proc. dziewcząt w roku akademickim 2014/2015 otrzymywało stypendium za dobre wyniki w nauce, 31 proc. korzystało ze stypendium naukowego, a średnia ocen uzyskanych na obronie prac inżynierskich wynosiła 4,8.

Chociaż stereotypy płciowe są mocno zakorzenione powoli następuje jednak zmiana, bo mimo iż studia inżynierskie nadal są zdominowane przez mężczyzn, tylko 6 proc. respondentek uważa, że to kierunki nie dla kobiet. Zachęcamy do lektury i dyskusji oraz wymiany informacji.

„Potencjał kobiet dla branży technologicznej. Wybór ścieżki edukacyjnej, oczekiwania, aspiracje a rzeczywistość rynkowa”. Siemens, Fundacja Perspektywy, 2015 r. Raport objęty patronatem prof. Małgorzata Fuszary, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

Publikacja do pobrania: http://potencjalkobiet.pl/pdf/RAPORT-Potencjal- kobiet-dla-branzy-technologicznej-18-09.pdf

fundacja edukacyjnej perspektywy | kobiety w branży technologicznej | raport

Czytaj także