Jednak początki każdej firmy to nie droga usłana różami. Nowe przedsiębiorstwo napotyka wiele trudności, począwszy od czysto administracyjnych (sprzęt, meble, siedziba, pracownicy), poprzez merytoryczne (oferta, produkt, rozwój), aż po mar- ketingowe (sprzedaż, reklama, promocja). Otwarcie nowej działalności wiąże się z określonymi kosztami, ponoszonymi w dużej części na starcie. Każda ulga oraz możliwość oszczędności są ważne i stanowią liczącą się korzyść dla nowej firmy.

Jak wesprzeć nową firmę?

Najlepszym wsparciem dla początkujących przedsiębiorców jest obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Zaoszczędzone środki młody przedsiębiorca może prze- znaczyć na inne cele, np. na zatrudnienie handlowca czy promocję.

Potrzeby nowych firm spełnia projekt o nazwie Program Aktywizacja, mający na celu konkretne i praktyczne wspieranie osób, które niedawno założyły swoją działalność albo mają zamiar ją otworzyć. Przystępując do programu, każdy nowy przedsiębior- ca otrzymuje darmowy roczny dostęp do internetowego systemu księgowości online oraz eksperckiej pomocy w zakresie prawa księgowo-podatkowego.

Takie akcje są potrzebne. Podczas poprzedniej edycji udział w programie wzięło przeszło 1000 przedsiębiorców – mówi Andrzej Lazarowicz, prezes Dolnośląskiej Grupy Wspierania Biznesu, będącej inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia. – Taka liczba zaktywizowanych naszym programem przedsiębiorców przerosła nasze oczekiwania. Konkretne wyniki pokazują również, że tego rodzaju programy cieszą się dużą popularnością wśród nowych firm, a w związku z tym są potrzebne. Właśnie dlatego rusza kolejna odsłona Programu Aktywizacja.

Na pytanie, dlaczego projekt skierowany jest tylko do nowych firm, Andrzej Lazaro- wicz odpowiada – Dla każdej firmy kluczowy jest pierwszy rok funkcjonowania. Jednak celem akcji jest zarówno wsparcie dla osób, które właśnie założyły swoją działalność, jak i tych dopiero planujących to zrobić.

Co zyskuje przedsiębiorca?

Oczywiście, można samemu prowadzić księgowość, ale wtedy poza znajomością swojej branży i specyfiki własnego biznesu należy poświęcać czas na zaznajomienie się z przepisami księgowymi. Dlatego warto korzystać z pomocy ekspertów. Jednak nie wszystkich młodych przedsiębiorców na starcie stać na biuro rachunkowe. Nato- miast wybranie księgowości internetowej pozwala zaoszczędzić w ciągu całego roku nawet do 5000 zł. Dla nowych firm kwoty tego rzędu bardzo często stanowią o być albo nie być takiej działalności.

Program nie tylko dla nowych firm

Program Aktywizacja skierowany jest również do grupy odbiorców, których działanie związane jest z aktywizacją bezrobotnych oraz popularyzacją polskiej przedsiębior- czości. Należą do nich m.in. powiatowe urzędy pracy czy biura karier, funkcjonujące przy uczelniach wyższych. Doświadczenia poprzedniej edycji Programu wskazują na duże zainteresowanie tych instytucji. Poprzednio do Programu przystąpiły najbar- dziej renomowane szkoły wyższe w naszym kraju, takie jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Śląski.

Warunki przystąpienia

Przystąpienie do Programu Aktywizacja pozwala na bezpłatnie korzystanie przez rok z narzędzi finansowo-księgowych oraz handlowych w systemie wFirma.pl pomagających sprawniej zarządzać swoim biznesem. Młody przedsiębiorca na starcie oszczędza na kosztach księgowych i otrzymuje wsparcie ekspertów.

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest założenie firmy w ciągu ostatnich 60 dni przed przystąpieniem do programu.

Jak przystąpić do programu?

Żeby przystąpić do programu, należy wejść na stronę programaktywizacja.pl i wy- pełnić formularz rejestracyjny.

Organizator Programu Aktywizacja:

Dolnośląska Grupa Wspierania Biznesu Sp.z o.o. ul. B. Krzywoustego 105/21 | 51-166 Wrocław mail: biuro@dgwb.pl www: dgwb.pl

Program Aktywizacja: www: programaktywizacja.pl

program wsparcia | przedsiębiorczość

Czytaj także