Spektakularne sukcesy polskich młodych przedsiębiorców, m.in. Mateusza Macha z Lęborka, twórcy komunikatora dla niesłyszących Five App, pokazują, że w młodym wieku można osiągnąć pozycję na rynku światowym. Przykład 19-latka, wyróżnionego przez amerykańskiego Forbesa, może inspirować i motywować młodzież do tego, aby osiągnąć błyskotliwą karierę. Z raportu przygotowanego przez Akademię Liderów Fundację dr. Bogusława Federa, organizację wspierającą od 2008 rozwój mikro-przedsiębiorczości, wynika, że młodzi Polacy chcą działać[i]:

  • Myślą o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
  • Chcą samodzielnie podejmować decyzje zawodowe i więcej zarabiać,
  • Są przekonani, że przedsiębiorczości można się nauczyć.

Inwestycja w rozwój młodzieży

Jednym z czynników, które mogą pomóc im zrealizować cele, jest poszukiwanie pomysłów na swoją firmę i wsparcie w zdobywaniu potrzebnej wiedzy. Potrzebuje tego aż 38,4% badanych uczniów, którzy wskazali w ankietach swoje luki edukacyjne oraz brak doświadczenia. Kształcenie młodego pokolenia Polaków w zakresie przedsiębiorczości to zadanie skierowane m.in. do szkół, rodziców, organizacji pozarządowych. A rolą mediów jest pokazywanie dobrych przykładów zrealizowanych pomysłów na firmę.

Głównym powodem urzeczywistnienia idei tego badania są dzisiejsze wyzwania, jakie stawia przed nami współczesny rynek pracy.

– Zmiany społeczno-gospodarcze powodują rozszerzenie wieku aktywności ekonomicznej na osoby coraz starsze, ale również na te coraz młodsze. Polacy, którzy nie ukończyli 25. roku życia, są identyfikowani, jako osoby o szczególnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, że są bardziej zagrożeni bezrobociem niż pozostałe grupy wiekowe. Istniejące formy i ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej powodują, że założenie własnej firmy w młodym wieku jest prostsze. Wreszcie należy wspomnieć o tym, że młode pokolenie zdobyło w ostatnich czasach pewną przewagę związaną ze znajomością nowych technologii. Czynniki te sprawiają, że przedsiębiorczość w tej grupie staje się coraz bardziej zauważalna – mówi prof. UE dr hab. Przemysław Zbierowski z Katedry Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Czy każdy chce założyć firmę?

Młodzież ma bardzo dużo motywacji do tego, aby rozwijać własną firmę. Największą zachętą jest perspektywa uzyskania wyższych zarobków – tego argumentu używa aż 61,4% ankietowanych. Drugim istotnym powodem jest możliwość samodzielnego podejmowania decyzji – o tym marzy ponad połowa uczniów. Część nastolatków chciałaby mieć swoją firmę poza granicami naszego kraju – potwierdza to jeden na pięciu respondentów. Jednak nie wszystkie osoby biorące udział w badaniu chciałyby założyć swoją działalność gospodarczą. Przeszkodę widzą przede wszystkim w braku pomysłu na nią – ten problem wskazuje 45,3% badanych uczniów oraz w braku pieniędzy na start – podkreśla to ⅓ ankietowanych.

Przedstawiony raport jest próbą omówienia pojmowania idei przedsiębiorczości przez młodych Polaków, którzy dopiero wkroczą na rynek pracy. – Słusznie zauważa dr Bogusław Feder – autor raportu, że analizowane pokolenie, nazywane „generacją Z” jest pierwszym pokoleniem dziedziczącym określony „spadek po rodzicach”. Uzyskany przez młodych ludzi kapitał, w formie inwestycji edukacyjnych, środków finansowych na start, możliwości pracy w rodzinnej firmie, otwartości na świat, zwiększają sukces zawodowy. Brak tego typu wsparcia rodziny na starcie w dorosłe życie zawodowe, lokuje młodych ludzi na zdecydowanie gorszych pozycjach w drodze do osiągnięcia satysfakcji zawodowej i dobrostanu ekonomicznego – podsumowuje dr Krzysztof Lisowski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Brak wystarczającej wiedzy i doświadczenia nie zniechęca młodzieży do planów związanych z założeniem własnej firmy. Ponad 70% nastolatków uważa, że zdolność przedsiębiorczości nie jest wrodzona, można się jej nauczyć – odpowiedziało tak 37,2% badanych i raczej tak, ale wymaga to wielu lat pracy – 33,6%. Podstawowym zadaniem edukacyjnym m.in. szkół jest pomoc uczniom w zdobywaniu wiedzy na temat przedsiębiorczości, tak aby mogli przybliżyć się do marzeń o sukcesach idoli – ikon przedsiębiorczości wyznaczających ścieżkę kariery zawodowej.

Cały raport z badań Akademia Liderów Fundacji dr. Bogusława Federa można znaleźć na: www.wiedza3g.pl

Badanie i raport zostały przygotowane jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego i zostało sfinansowane w ramach upowszechnienia Badania Przedsiębiorczości wśród Młodzieży ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeśli chcesz przekazać 1% podatku – zapamiętaj KRS 0000318482 – pobierz bezpłatny Program Mikroporady PIT 2016 – do rozliczania deklaracji podatkowych PIT za 2016 rok- www.Mikroporady.pl*.

[i] Badania zostały przeprowadzone na grupie 2857 uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych, w wieku 16-17 lat w 39 szkołach w Polsce. Są próbą omówienia pojmowania idei przedsiębiorczości przez młode pokolenie.

*Sfinansowano z 1% Podatku

Czytaj także