Firma Medallia opublikowała raport „Spostrzeżenia na temat wielkiej rezygnacji: Dlaczego pracownicy odchodzą z pracy” przeprowadzony w październiku 2021 r. wśród prawie 1 500 pracowników w USA, którzy niedawno odeszli z pracy lub myślą o złożeniu wypowiedzenia. Opracowanie obrazuje, dlaczego zatrudnieni odchodzili od swoich pracodawców oraz w jaki sposób pandemia wpłynęła na Wielką Rezygnację, a także co organizacje powinny zrobić, aby z powodzeniem przeprowadzić nowe rekrutacje.

Z badania „Spostrzeżenia na temat wielkiej rezygnacji: Dlaczego pracownicy odchodzą z pracy” wynika, że prawie połowa zatrudnionych, którzy odeszli z miejsca pracy w ramach Wielkiej Rezygnacji deklaruje, że w tamtym momencie nie mieli zapewnionej nowej posady. Głównymi powodami, przez które decydują się na odejście to ogólna natura ich pracy oraz zbyt duże obciążenie obowiązkami służbowymi. Wpływ na podjęcie decyzji o złożeniu wypowiedzenia mają również brak poczucia docenienia, nierówności w wynagrodzeniu czy ograniczone możliwości rozwoju kariery. Z badania przeprowadzonego przez firmę Medallia wynika, że wypalenie zawodowe jest poważnym problemem, z którym mierzą się zatrudnieni. Około 60% pracowników, którzy złożyli wypowiedzenie deklaruje, że doświadczyło wypalenia zawodowego i emocjonalnego w ostatnim miejscu pracy. Warto również zwrócić uwagę, że prawie 1 na 3 zatrudnionych twierdzi, że pandemia COVID-19 miała wpływ na ich decyzję o zakończeniu współpracy z pracodawcą. W grupie pracowników, którzy zrezygnowali z pracy z powodu pandemii, prawie 70% badanych deklaruje, że zależy im na lepszej równowadze między życiem zawodowym a prywatnym.

Warto również zwrócić uwagę, że więcej niż połowa (ponad 50%) respondentów twierdzi, że ich pracodawcy nie wystarczająco często pytają o opinie pracowników. Dodatkowo zaledwie 25% zatrudnionych czuje się wysłuchanych przez swoich obecnych pracodawców, a mniej niż ¼ dostrzega, że ich firma podejmuje „znaczące działania” w oparciu o ich opinie.

Wielka Rezygnacja sprawiła, że doświadczenia pracowników znalazły się w centrum uwagi, dając pracodawcom możliwość lepszego zaspokajania potrzeb zatrudnionych, aby zatrzymać ich na dłużej w strukturach” – komentuje Melissa Arronte, dyrektor ds. doświadczeń pracowników w Medallia. „Organizacje, które zdają sobie sprawę z tego, że oczekiwania zatrudnionych stale się zmieniają, więc podejmują konkretne działania w celu rozwiązania problemów w danej chwili, będą miały większe szanse na zatrzymanie swoich pracowników, niezależnie od tego, jakie wyzwania pojawią się w przyszłości.”

O firmie Medallia

Medallia (NYSE: MDLA) jest liderem w zakresie kreowanie pozytywnych doświadczeń klientów oraz pacjentów. Wielokrotnie nagradzana, autorska platforma SaaS Medallia Experience Cloud to system rejestracji doświadczeń użytkowników aplikacji, który przetwarza i analizuje miliardy sygnałów ze wszystkich punktów interakcji, w tym rozmów głosowych, materiałów video, sensorów Internetu Rzeczy (IoT), mediów społecznościowych czy wewnętrznych komunikatorów firmowych. Medallia wykorzystuje opatentowane rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym, aby tworzyć prognozy i estymacje efektów poszczególnych działań biznesowych. Firmy korzystające z usług Medalli zwiększają satysfakcję oraz retencję klientów, zmieniają krytyków swoich produktów i usług w promotorów, podnoszą skalę sprzedaży krzyżowej (cross-selling) oraz podejmują decyzje biznesowe na podstawie wnikliwej analizy danych, dzięki czemu zwiększają przychód ze sprzedaży. Więcej informacji na stronie www.medallia.com.

źródło: materiały prasowe

odejścia pracowników z pracy | wielka rezygnacja

Czytaj także