Raport zawiera szczegółową analizę kondycji finansowej wybranych podmiotów,  ocenia rozmiar sektora w Polsce i szacuje jego potencjał wzrostowy.

Raport składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera analizę porównawczą całego rynku, w tym regulacje prawne, z uwzględnieniem najświeższych zmian legislacyjnych, pozwalających na swobodniejsze przetwarzanie informacji gospodarczej. Obok zagadnień prawnych  dokonano podziału podmiotów oferujących informacje gospodarcze, wyróżniając cztery kategorie:

– Biura informacji gospodarczej (BIG),

– Wywiadownie gospodarcze (WG),

– Źródła bankowe (ŹB),

– Pozostali dostawcy (PD).

Druga część raportu obejmuje drobiazgową charakterystykę kilkudziesięciu podmiotów oferujących informacje gospodarcze, opartą na analizie profilu podmiotu, jego przychodach i efektywności sprzedaży, kosztach, zyskach netto, kapitale własnym, należności, a także strukturze kapitałowej.

Obserwujemy stabilny wzrost polskiego rynku informacji gospodarczej od 2012 roku. W latach 2012-2015 przychody ogółem urosły z 321 mln złotych w 2012 roku do 440 mln złotych w 2015 roku, co daje ponad 37-procentowy wzrost przychodów w badanym okresie.  – informuje Andrzej Staniszewski, ekspert ze Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji.

Wspólną charakterystyką analizowanych dostawców informacji gospodarczej są konkurencyjność budowana w oparciu o technologię IT oraz dostęp do baz i rejestrów publicznych. Przedmiotem działalności analizowanych podmiotów jest również przetwarzanie informacji o zadłużeniu niebędącej informacją gospodarczą.

Raport wyczerpująco odnosi się do kondycji rynku podmiotów zajmujących się dostarczaniem informacji gospodarczych, wskazując na coraz większą ich rolę we wzmacnianiu sektorów prywatnego i publicznego.

Więcej informacji na temat raportu Rynek gospodarczy w Polsce – wyniki branży 2012-2015. Analiza sprawozdań finansowych:

Raport dostępny jest tutaj

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Profesjonalistów Informacji: http://www.spi.org.pl/

Źródło: materiał prasowy

Czytaj także