Odpowiedź na te pytania zawiera Model Diamentu Sukcesyjnego© autorstwa dr. Adrianny Lewandowskiej – wizjonerki polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, stratega, doradcy, architekta sukcesu wielu polskich firm rodzinnych. To pakiet unikatowej wiedzy dedykowany rodzinom biznesowym planującym sukcesję. Małym i średnim firmom przede wszystkim. Ich właściciele, to specjaliści łączący w praktyce zawodowej multi kompetencje zarządcze i szeroki zakres często unikatowej wiedzy praktycznej.  

Żeby w firmie rozpocząć proces sukcesyjny potrzebna jest pewna dojrzałość do otwarcia się na dialog, do dyskusji, umiejętność komunikacji tematów trudnych. Model Diamentu Sukcesyjnego© otwiera przed rodzinami biznesowymi obszar umiejętności, dostępny do tej pory bardzo wąskiemu gronu specjalistów. Łączy w sobie dwa elementy służące przygotowaniu i prowadzeniu procesu zmiany pokoleniowej w firmie rodzinnej: metodykę skutecznej sukcesji, z zestawem narzędzi wspomagających samodzielną pracę nad tą kluczową zmianą. Choć nie same narzędzia są tym co najważniejsze.  

Sedno Modelu stanowi  traktowanie przebiegu procesu sukcesji z poziomu 5 różnych, wzajemnie dopowiadających się obszarów: Wiedzy, Władzy, Własności i Wartości, spiętych Wizją przyszłości, łączącą Sukcesora z przekazującym firmę Nestorem. Baza, na której rodzina powinna podejmować decyzje biznesowe ważne dla przyszłości, dla dalszego trwania firmy. Koncepcja Modelu zakłada bowiem, że wszystkie te obszary są kompatybilne i nie powinny być traktowane wyrywkowo. Dopiero całość ma szanse stać się sukcesją wizjonerów (zakładających biznesy), a nie Jagiellonów (troszczących się tylko o pomnażanie majątku). 

Scenariusz, którego nie było nigdy przedtem, kiedy sukcesja  rozumiana była wyłącznie jako przekazanie Własności, z pominięciem pozostałych obszarów. Dziś już wiadomo, że takie wyrywkowe podejście generowało późniejsze problemy zarówno na poziomie biznesowym jak i rodzinnym. Teraz jest szansa, aby te ryzyka zminimalizować.

Prawnicy twierdzą, że Nestorzy oczekują tylko znalezienia  najlepszej dla nich formy prawnej i podatkowej. To prawda, ale pozorna, bo wynikająca z nieświadomości wagi pozostałych aspektów. Model Diamentu Sukcesyjnego© wyposaża rodzinny zespół projektowy w unikatową wiedzę: ważne i warte głębokiego przemyślenia te pozostałe cztery „W”, a nie tylko Własność. Rodzina wyposażona w zestaw praktyk i merytoryki, będzie mogła samodzielnie zaplanować i przejść przez wszystkie aspekty procesu sukcesji. 

Założycielka Instytutu Biznesu Rodzinnego i twórczyni koncepcji Diamentu konkluduje tak: „Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed firmami które często mają ponad 20-letnią działalność, jest przekazanie kierownictwa, nowej generacji. Dobrze przeprowadzona sukcesja to także stabilna i bezpieczna firma, a w skali kraju: lepsza gospodarka, miejsce zatrudnienia Polaków”. 

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.sukcesjawpraktyce.pl  

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium „Sukcesja – zrób to sam” 2.03.2021 g. 18:00 z wystąpieniem wizjonerki polskiej przedsiębiorczości rodzinnej dr Adrianny Lewandowskiej oraz eksperta w obszarze mentoringu i przywództwa –Romana Wieczorka. Spotkanie dedykujemy firmom rodzinnym z sektora MŚP.

Wymagana jest rejestracja >>>TUTAJ<<< 

sukcesja

Czytaj także