2 336 spraw zostało podjętych w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w 2019 roku. Zostały one podzielone między biuro w Warszawie (1 373) oraz cztery Oddziały Terenowe (963). Oprócz interwencji w sprawach, w których w ocenie Rzecznika doszło do naruszenia Konstytucji Biznesu, Rzecznik zaopiniował 264 projekty ustaw na etapie rządowym, 140 projekty ustaw na etapie parlamentarnym i 46 projektów ustaw samorządowych. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu 46 pracowników Biura Rzecznika MŚP.

Działaliśmy profesjonalnie, skutecznie i na co zwracam szczególną uwagę – oszczędnie, wykorzystując niespełna połowę budżetu. Mam nadzieję, że z roku na rok liczba przypadków ignorowania przez urzędników zasad Konstytucji Biznesu będzie coraz mniejsza i nasz zespół będzie się mógł koncentrować na działaniach zmierzających do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze MŚP – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.Będę twardo i konsekwentnie bronił postanowień Konstytucji Biznesu. 2 336 spraw z 2019 roku to dopiero początek.

rzecznik-msp-adam-abramowicz

W 2020 roku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wyznaczył 9 nowych priorytetów:

  • Mały ZUS (bez limitu przychodowego 10 tys. zł, likwidacja 3/5)
  • Płaca minimalna – ½ średniej pensji
  • Sprawa w sądzie gospodarczym – nie dłużej niż 6 miesięcy
  • Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli MF i przedsiębiorców (tylko utrzymanie, zmiana lub uchylenie decyzji przez Izbę Administracji Skarbowej, bez ponownego rozpatrzenia)
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna (system nagradzania i karania urzędników)
  • Kontrole przedsiębiorców bez wyłączeń ustawowych
  • Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców (w tym aresztów wydobywczych)
  • Brak nowych obowiązków dla mikroprzedsiębiorców

Pełna treść sprawozdania Rzecznika MŚP za rok 2019: www.rzecznikmsp.gov.pl/sprawozdanie-2019

konstytucja biznesu

Czytaj także