Przede wszystkim projektowane zmiany obejmą liczne zagadnienia w obszarze prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz regulacji podatkowych zwłaszcza tych dotyczących przedsiębiorców. W życie wejdzie również „Konstytucja Biznesu” czy RODO. Część ze zmian już obowiązuje, a część to prawdziwe nowości, które wejdą w życie w pierwszej połowie roku.

Wyższa pensja minimalna

Już od stycznia pensja minimalna poszybowała w górę o 100 złotych brutto, a to oznacza, że  będzie wynosić 2100 złotych brutto.

O 70 groszy, do 13,70 złotych brutto wzrosła stawka godzinowa, która poza pracownikami etatowymi dotyczy również zatrudnionych na podstawie forma cywilonoprawnych, a więc przede wszystkim zleceniobiorców z tytułu umowy zlecenia i wykonawców z tytułu umowy o dzieło .

Zmiany w prawie pracy – plany czy realne decyzje?

O tym kiedy proponowane zmiany wejdą w życie i jak i o ostatecznym kształcie tych zmian dowiemy się w marcu, jednak już teraz warto poznać czego mają dotyczyć.

Najprawdopodobniej każdy pracownik niezależnie od stażu pracy zyska prawo do 26-dniowego urlopu. Zaległy urlop trzeba będzie wykorzystać do marca następnego roku, a nie do września kolejnego roku, jak jest do tej pory. Te modyfikacje mają w pełni odzwierciedlać powszechne prawo do urlopu gwarantowane nie tylko w kodeksie pracy, ale również w Konstytucji RP. Dotychczasowa długość urlopu na żądanie ma pozostać taka sama, czyli 4 dni. Zmianą będzie jedynie charakter takiego urlopu. Obecnie jest on pełnopłatny, a nowe regulacje zakładają, że za taki urlop pracownik nie otrzyma wynagrodzenia, czyli będzie to urlop bezpłatny. Ponadto dzięki wprowadzeniu domniemania istnienia stosunku pracy (z nielicznymi wyjątkami przewidzianymi ustawą) znacznie ograniczy się możliwość nawiązywania umów zlecenia- w założeniu mają one być rzadkością, a prymat na rynku mają wieść umowy o pracę (etatowe i nieetatowe). To jednak nie koniec planowanych zmian, dodatkowym modyfikacjom ulec mają zasady wykorzystywania nadgodzin przez pracownika oraz zwiększenie ochrony uprawnień rodzicielskich, czy szersza możliwość negocjowania warunków umowy o pracę.

Koniec papierowych L-4

 Od lipca 2018 roku lekarz będzie miał obowiązek wystawienia tylko elektronicznego L4, a papierowe druki mają przejść do historii.

Pracodawca mający konto na Platformie Usług Elektronicznych natychmiast otrzymuje powiadomienie o wystawieniu e-ZLA pracownikowi, na swoim profilu może sprawdzić wszelkie szczegóły dotyczące dokumentu, a także wnioskować o przeprowadzenie kontroli takiego zwolnienia.

KONSTYTUCJA BIZNESU – NOWOŚĆ 2018

Konstytucja Biznesu to planowany zbiór 5 ustaw kompleksowo regulujących sferę działania przedsiębiorców.

Nowe prawo ma obowiązywać od 1 marca 2018 roku (z wyjątkiem ulgi na start – ta obowiązywać będzie od 31 marca 2018 roku), a przyjęte przez Rząd ustawy tworzące Konstytucję Biznesu i stanowiące filar nowego prawa gospodarczego to:

– Prawo przedsiębiorców,

– Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu  „Konstytucji Biznesu”,

– ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,

– ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,

-ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto przyjrzeć się niektórym zmianom, które już niedługo będą nas – przedsiębiorców dotyczyć.

KONSTYTUCJA BIZNESU-  NOWY URZĄD – RZECZNIK MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

 Istotną nowością w Konstytucji Biznesu jest ustanowienie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ten apolityczny i bezstronny rzecznik ma dbać o przestrzeganie praw zagwarantowanych w Konstytucji Biznesu, a w przypadku ich łamania uprawniony jest do stosownej interwencji.

Co istotne – w kompetencji  Rzecznika pozostawione będzie  wnioskowanie do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów prawa. 

Czytaj także