1. Jednoosobowa odpowiedzialność

Po pierwsze jak sama nazwa wskazuje jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, a dziś praktycznie nikt nie działa samodzielnie. Obecnie aby przetrwać na rynku powinno się działać zespołowo. Spotykamy na rynku dziwne konstrukcje, gdzie jedna osoba ma działalność, a pozostałe to tzw. cisi wspólnicy, a co za tym idzie cała odpowiedzialność za działania zespołu spoczywa na jednej osobie. Jeżeli właściciel postanowi zakończyć swoją działalność, pozostali nie mają nic do powiedzenia. Jednak za wszelkie decyzje jakie podejmowane są w zespole odpowiada majątkowo tylko ta osoba, która zarejestruje się w CIDG. Wspólnicy muszą zdać sobie sprawę, że pomimo swojego zaangażowania nie mają nic do powiedzenia przy zamykaniu jednoosobowej działalności gospodarczej.

2. Brak możliwości sprzedaży firmy

Po drugie jednoosobowej działalności gospodarczej nie można kupić, ani sprzedać. Jeżeli z jakiś powodów postanowimy zakończyć prowadzenie naszej firmy, to musimy zamknąć i rozliczyć naszą działalność. Co w efekcie może spowodować, że nic nam nie pozostanie z czego moglibyśmy czerpać zyski na emeryturze, a przecież nie po to budowaliśmy naszą firmę w pocie czoła i wyrzeczeń.

3. Brak możliwości dziedziczenia

Po trzecie jednoosobowej działalności gospodarczej nie można odziedziczyć, a co za tym idzie nasza rodzina nie dostanie nic z naszej ciężkiej pracy oprócz kłopotów i często pozostających do rozliczenia długów wynikających z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Nasza potężna i prężna firma umiera razem z nami! A potomni niejednokrotnie pozostają z obciążeniami i nie lada problemami z jej rozliczeniem są to odprawy dla pracowników, rozliczenia VAT-u, podatku dochodowego, kredytów obrotowych, kontrahentów itp. Wobec powyższego jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i traktujesz ją jako zabezpieczenie przyszłości Twojej i swojej rodziny, budujesz firmę pokoleniową, to omijaj szerokim łukiem jednoosobową działalność gospodarczą. Niestety śmierć właściciela to jedyna pewna sytuacja, na którą nie możemy się przygotować, nie znamy daty, w związku z czym powinniśmy się zabezpieczyć natychmiast!

4. Ryzyko utraty majątku

Po czwarte ogromne ryzyko związane z utratą całego swojego majątku a także wspólnego, to kolejny argument aby nie wybierać jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest przypisana do człowieka, który ją prowadzi, a co za tym idzie, jeżeli firma ma problemy finansowe to człowiek też ma te same problemy.

Jeżeli w firmie pojawiają się kłopoty z płynnością finansową i środkami pieniężnymi  to egzekucja może odbyć się z majątku prywatnego nawet, jeżeli ten majątek był zgromadzony przed rozpoczęciem działalności gospodarczej lub był wspólny z małżonkiem. Posiadając taką świadomość, nie można skutecznie prowadzić firmy i podejmować trudne decyzje obarczone większym ryzykiem. A idąc dalej – nie można skutecznie rozwijać biznesu.

5. Obowiązkowa składka ZUS

Po piąte to stałe obciążenie obowiązkową składką ZUS, co prawda istnieje preferencyjna stawka ZUS przez pierwsze dwa lata prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, ale musimy mieć na uwadze, że co miesiąc od rozpoczęcia prowadzenia firmy musimy zabezpieczyć środki na tę składkę. Niestety nie zawsze od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej stać nas na tę składkę, a co za tym idzie generujemy dług, który powiększany jest co miesiąc o odsetki i kolejną obowiązkową składkę.

Po dwóch latach stawka ta rośnie do ok 1 280 zł miesięcznie, co jest już znacznym obciążeniem dla przedsiębiorcy. Zgodnie z nowymi planami wprowadzenia jednolitego opodatkowania dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze nie wiemy na czym stoimy i ile będziemy musieli zapłacić. Musimy mieć również na uwadze iż płacąc wskazaną składkę ZUS, niewiele zyskujemy. Z tego powodu wielu przedsiębiorców zaczyna szukać alternatywnych rozwiązań. Należy tu wskazać iż za tę samą kwotę 1 280 zł przedsiębiorca ma możliwość lepszego zabezpieczenia, wykupując prywatne ubezpieczenie gwarancja renta, prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie od utraty przychodu.

6. Brak możliwości optymalizacji

Po szóste jednoosobowa działalność gospodarcza jest jak do tej pory dość łatwa w księgowaniu, a co za tym idzie tania, ale możliwości optymalizacyjne takiej działalności są praktycznie żadne. Ponadto należy tu wspomnieć o planach wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego również dla jednoosobowych działalności gospodarczych co znacznie zmieni również opłaty za prowadzenie księgowości.

Prowadzenie spółki kapitałowej daje dużo więcej możliwości i rozwiązań podatkowych, z których przedsiębiorca może korzystać.

7. Ryzyko nadużyć

Po siódme jednoosobowa działalność gospodarcza w swej prostocie powoduje wiele zagrożeń. Przede wszystkim brak ewidencjonowania przepływów finansowych, co powoduje swobodny przepływ pieniędzy z kieszeni firmy do kieszeni prywatnej i odwrotnie, biorąc pod uwagę iż bardzo często na jednym koncie bankowym dokonywane są operacje firmowe i prywatne. Oczywiście zdyscyplinowane osoby potrafią ewidencjonować wydatki prywatne i firmowe, jednak z doświadczenia wiem, iż większość przedsiębiorców tego nie robi. W związku z powyższym większość przedsiębiorców nie wie tak naprawdę, jakie ma koszty rzeczywiste i dochody. Spółki kapitałowe wręcz zmuszają przedsiębiorców do rozdzielenia pieniędzy prywatnych od firmowych co powoduje dużo lepsze zarządzanie finansami.

Biorąc pod uwagę, że już wiemy dlaczego niebezpiecznie jest prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą powstaje pytanie jaka forma da nam możliwości najbardziej optymalnie poprowadzić firmę w Polsce? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która pozwala na :

  • Dziedziczenie firmy
  • Sprzedaż i zakup firmy
  • Ogranicza odpowiedzialność majątkiem prywatnym
  • Możliwości optymalizacyjne
  • Wprowadzanie inwestora
  • Działanie w grupie

Wielu przedsiębiorców uważa, że nie nadaje się do prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bojąc się samej formy prawnej, księgowości, co jest związane z krążącymi mitami na jej temat. Dlatego też w Kancelarii Audix Polska Sp. z o.o. można dowiedzieć się, jaka forma będzie najbardziej odpowiednia i dlaczego, jak w sposób płynny przejść z JDG na spółkę prawa handlowego i jak czerpać korzyści z jej prowadzenia. A przede wszystkim zmniejszyć wydatki na ZUS i ograniczyć odpowiedzialność całym majątkiem własnym a często wspólnym.

Autor: Monika Toczyńska – Prezes zarządu Kancelarii Audix Polska Sp. z o.o. Udziałowiec w kilku innych spółkach i w zarządach spółek od 2006 roku. Członkini Lady Business Club.

Więcej o Monice tutaj.

Czytaj także