Rodzaje leasingu 

Podstawowymi rodzajami leasingu są: leasing operacyjny i leasing finansowy .  W przypadku pierwszej formy przedmiot leasingu należy do firmy leasingowej. W tym wypadku nie musimy wykonywać odpisu amortyzacyjnego środka trwałego, jakim jest wzięty przez nas samochód w ramach leasingu. Po zakończeniu umowy możemy wykupić samochód na własność za określoną z góry wartość wykupu, która szacuje się między 1 % a kilkadziesiąt procent, przeważnie maksymalny wykup to ok. 40%.  Przy leasingu finansowym właścicielem auta pozostaje również firma leasingowa,  jednak samochód przypisuje się do majątku leasingobiorcy, który ma możliwość amortyzacji. Od każdej raty leasingowej można zaksięgować jedynie część odsetkową jako koszt uzyskania przychodu. Z ostatnią ratą następuje przeniesienie własności przedmiotu na leasingobiorcę. Podczas trwania umowy leasingowej koszt wszystkich przeglądów i napraw czy ubezpieczenia ponosi leasingobiorca. Wymagana jest opłata wstępna  od 1-45% wartości przedmiotu, a maksymalny okres leasingu to 84 miesiące. 

Leasing już od pierwszego dnia działalności

Leasing na samochód osobowy może uzyskać praktycznie każda firma już od pierwszego dnia działalności, w niektórych jednak przypadkach będzie wymagana wyższa opłata wstępna co w przypadku finansowania np. kredytem byłoby niemożliwe z uwagi na stosowane kryterium dochodowe. 

Wynajem długoterminowy

Przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność od minimum 3 miesięcy, ale w większości będzie trzeba wykazać się stażem przynajmniej 12 miesięcznym i mieć dobre wyniki finansowe.  Jednak jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które nie chcą inwestować na początek większej gotówki, (opłata wstępna nie jest wymagana). Dodatkowo w racie zawarty jest serwis auta, przeglądy i naprawy, a nierzadko także ubezpieczenie. Z uwagi na wysoką  wartość rezydualną w wynajmie długoterminowym rata jest stosunkowo niska. Po zakończeniu umowy nie mamy obowiązku wykupu auta.  Minusem wynajmu jest limit kilometrów, więc jeśli robimy powyżej 30.000 km rocznie nie będzie już tak opłacalny.  

Rozliczanie leasingu operacyjnego i wynajmu długoterminowego

Od stycznia 2019 roku do kosztów uzyskania przychodów możliwe jest ujęcie:

  • wydatków związanych ze spłatą rat leasingowych jedynie do wysokości 150 000 zł w stosunku do wartości samochodu osobowego. Istotne jest jednak to, że ograniczenie odnosi się jedynie do części raty, która dotyczy spłaty wartości początkowej samochodu wraz z nieodliczonym podatkiem VAT. Część odsetkowa może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w całości;
  • wydatków na eksploatację auta osobowego w leasingu (zakup paliwa, przeglądy, naprawy) w wysokości 75% kosztów (limit dotyczy również nieodliczonej części podatku VAT) – w przypadku pojazdów użytkowanych nie tylko na cele działalności gospodarczej, lecz także na inne cele, np. prywatnie lub zaliczanie wydatku w całości (100% kosztów), jeżeli podatnik będzie wykorzystywał pojazd tylko w działalności gospodarczej (przy czym stanowiło będzie o tym prowadzenie kilometrówki dla celów VAT);
  • wydatków związanych z ubezpieczeniem AC samochodu w leasingu do wysokości 150 000 zł w stosunku do wartości samochodu określonej w polisie. 

Zgodnie z art. 23.ust.1 pkt. 47a ustawy o PIT wysokość opłaty z tytułu najmu samochodu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jedynie do limitu 150 000 zł, analogicznie jak w przypadku leasingu operacyjnego. Warto dopilnować, aby w umowie została zawarta informacja o wartości pojazdu. 

Podsumowując, leasing będzie lepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy dużo jeżdżą i nie chcą mieć limitu kilometrów, chcą zakupić auto nowe lub używane i planują go wykupić po zakończonej umowie leasingu. Natomiast wynajem sprawdzi się, jeśli nie pokonujemy zbyt dużo kilometrów, nie chcemy się martwić o przeglądy i naprawy, a co 2-3 lata jeździć nowym autem bez konieczności wykupu.

Autorka: Ewelina Warykiewicz – Dyrektor Oddziału Clicklease sp. z o.o. w Olsztynie, broker leasingu, właścicielka w Mobilni Eksperci Leasingu i www.ewsleasing.pl

ewelina warykiewicz | leasing

Czytaj także