Wiele wskazuje na to, że winny temu jest stereotyp (a dokładnie szereg odmian tego stereotypu), że nie jest to praca dla mężczyzn, lecz właśnie dla kobiet. Na to przekonanie nakładają się inne stereotypy:

  1. dotyczące samej rachunkowości – że jest to praca nudna, monotonna, powtarzalna, bez wyzwań, wymagająca drobiazgowości i cierpliwości, lecz niewymagająca analitycznego i kreatywnego myślenia (zatem nie dla mężczyzn);
  2. dotyczące płci – że kobiety są biologicznie predestynowane do innych ról społecznych i zawodów niż mężczyźni. Co ciekawe, kobietom w zawodzie księgowym wcale nie jest łatwo awansować.

Okazuje się, że wiele z nich zderza się ze szklanym sufitem właśnie ze względu na płeć, podczas gdy ich niektórzy koledzy jadą w górę hierarchii organizacyjnej na szklanych ruchomych schodach (awansują, bo po prostu są facetami). Czy to nie paradoks, że wśród księgowych zdecydowanie dominują kobiety, a na stanowisku dyrektora finansowego, czyli na najwyższym szczeblu w obszarze finansowo-księgowym, jest wyraźnie więcej mężczyzn? To też w dużej mierze wina stereotypu, że mężczyźni są lepsi w zarządzaniu (co ma niewiele wspólnego z rzeczywistością).

Z tego połączenia wynika zatem następujący stereotyp: kobiety są świetne w rachunkowości i finansach, ale tylko do pewnego poziomu, bo na tych najwyższych stanowiskach (zwłaszcza dyrektora finansowego) lepsi są mężczyźni. To oczywiście bzdura do kwadratu. Tak samo jak to, że mózgi mężczyzn różnią się jakościowo od mózgów kobiet, przez co mężczyźni są lepsi w pewnych dziedzinach (nauka, polityka, rządzenie).

W jednym z rozdziałów książki autor przedstawia doświadczenia ponad dwustu kobiet-księgowych dotyczące trudności w awansie właśnie w związku z płcią. Oprócz tego porusza inne ciekawe kwestie, m.in.: czy jak głosi stereotyp, księgowe są wredne i zimne, a księgowi to nieatrakcyjni i aspołeczni nieudacznicy? Jaki jest prestiż zawodu księgowego w Polsce? Jaka jest prawdziwa natura pracy w rachunkowości (bo to praca często bardzo ciekawa, zróżnicowana, pełna wyzwań, wymagająca kreatywności i umiejętności badawczych)?

Autor: Przemysław Kabalski – Zawodowo interesuje się Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz różnymi (kulturowymi, społecznymi, psychologicznymi, organizacyjnymi, lingwistycznymi i in.) aspektami rachunkowości i zawodu księgowego (profesji rachunkowości). Pracuje w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Akademii MDDP.

Tradycyjny, papierowy egzemplarz książki można kupić za pośrednictwem strony Wydawnictwa IUS Publicum >>>TUTAJ<<< lub >>>TUTAJ<<<

Partnerzy publikacji:

Księgowość

Czytaj także