Katowice: 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 16-18 października 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się Europejski Kongres MŚP - największe i najważniejsze wydarzenie dla małych i średnich przedsiębiorców nie tylko z Polski, ale i Europy oraz świata. Organizatorem wydarzenia, już po raz 9. jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wydarzenie, z każdą kolejną edycją, staje się coraz bardziej istotną platformą dialogu, wymiany wiedzy i poglądów oraz doświadczeń między przedstawicielami świata biznesu, nauki i samorządu. Taka jest właśnie idea Kongresu: Biznes – Nauka – Samorząd – Razem dla Gospodarki, która przyświeca wydarzeniu od samego początku i stanowi fundament działania. 9. EKMŚP objęty został Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Patronatem Parlamentu Europejskiego.
Podstawowym celem Kongresu jest ukazanie wizerunku małych i średnich firm jako przedsiębiorstw, które w głównej mierze tworzą polską gospodarkę, oraz jednocześnie są podmiotami innowacyjnymi, aspirującymi do ciągłego rozwoju, wymiany doświadczeń podbijając nie tylko rynek polski, ale również rynki zagraniczne.

W ciągu trzech dni Kongresu Katowice staną się sercem przedsiębiorczości. Program 9. edycji jest wyjątkowo bogaty, a lista prelegentów obfituje w znane nazwiska. Hasło przewodnie Kongresu SMART – SAFE – SOLUTIONS, nawiązuje do obecnie panującego trendu oraz głównego pytania, na które odpowiedź poznamy podczas wydarzenia – Dzięki jakim innowacjom, inteligentnym i zarazem bezpiecznym rozwiązaniom sektor MŚP może zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój na rynku oraz odgrywać znaczącą rolę w gospodarce europejskiej i światowej?

3 dni | 12 ścieżek tematycznych | blisko 100 paneli

Tradycyjnie całość Kongresu dopełnią Targi Biznes Expo, które stanowią wyjątkową przestrzeń wystawienniczą połączoną ze strefą prezentacji, networkingu oraz eksperckich porad. Organizator, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, zaplanował wiele atrakcyjnych paneli dyskusyjnych i warsztatów, strefę wystawienniczą, strefę eksperta i networkingu.

Program dyskusji będzie podporządkowany dwunastu ścieżkom tematycznym, podczas których eksperci z całego świata zaprezentują szereg rozwiązań nie tylko dla sektora MŚP. Zaproszenie do podzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą przyjęli specjaliści i biznesmeni z: Kanady, Stanów Zjednoczonych, Chin, Słowenii, Ukrainy, Białorusi, Węgier, Niemiec, Singapuru, Ghany i Indii.

Udział w Kongresie jest bezpłatny! Formularz zgłoszeniowy dla uczestników znajduje się na www.ekmsp.eu

Ścieżki tematyczne 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

1. Start up your business

Prezentacja możliwości jakie daje współpraca międzynarodowa w kontekście wdrażania planów biznesowych w projektach typu start-up. Tematem dominującym będzie międzynarodowa współpraca młodych przedsiębiorców w ramach Unii Europejskiej, a także w przestrzeni między UE i innymi częściami świata np. Ameryką Południową. Jedno z wydarzeń poświęcone będzie tematyce budowania młodych spółek technologicznych (startupów) o potencjale globalnym np. w zakresie medycyny. Współorganizatorem jest Europejska Konfederacja Młodych Przedsiębiorców YES for Europe z siedzibą w Brukseli.

2. Rynek pracy i edukacja

Tematyka rozmów panelowych będzie obejmować wszystkie etapy kariery począwszy od przygotowania do aktywności zawodowej. Nie zabraknie nawiązań do Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego – diagnozy systemu w zakresie szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, a także podpowiedzi z rynku międzynarodowego. Ważnym wątkiem będzie zmiana pokoleniowa na rynku pracy.

3. HR w przedsiębiorstwie

Benefity pozapłacowe, modele zatrudniania zakładające wykorzystanie pełnego potencjału pracowników i szkolenia specjalistycznie podnoszące kwalifikacje to wątki, które zostaną rozwinięte podczas ścieżki HR. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z wyrównywaniem szans oraz maksymalnym wykorzystaniem potencjału osób o ograniczonej aktywności zawodowej.

4. Finansowanie MŚP

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa wprowadzają innowacje równie chętnie jak wielkie korporacje. I w tym przypadku skala zmiany oraz sprawność jej przeprowadzenia może być szybsza, skuteczniejsza. Polski rynek finansowy zostanie przedstawiony w kontekście globalnych trendów. Ponadto podczas warsztatów będzie można zdobyć wiedzę dotycząca obsługi, pozyskiwania i rozliczania Funduszy Norweskich dla Firm. Warsztaty będą prowadzone przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości.

5. Zarządzanie i rozwój

Z bardzo bogatej tematyki dotyczącej zarządzania i rozwoju na 9. KMŚP rozwinięte zostaną wątki koncentrujące się na synergii współpracy biznesu, nauki i samorządu w kontekście międzynarodowym (Polska, Czechy, Słowacja), możliwościach jakie daje zastosowanie nowych technologii. Ważnym punktem programu będzie spotkanie warsztatowe i dyskusja z praktykami pod hasłem Management 3.0.

6. Cyfrowe przedsiębiorstwo

Dobrze przeprowadzona cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa poprawia efektywność sprzedaży, produkcji, usługi. Zaproszeni na Kongres eksperci podpowiedzą, w jaki sposób właściwie zdefiniować cyfrowe potrzeby firmy, w których obszarach można zastosować usprawnienia. Ważnym blokiem tematycznym będą także kierunki rozwoju rynku pracy w erze automatyzacji i robotyzacji.

7. Państwo i prawo

Przedsiębiorcy poznają szereg zagadnień związanych z kodeksem pracy, polityką fiskalną państwa, zmianami w prawie spółek, firmami rodzinnymi, a także przypadkami spornymi, mediacjami. W ramach ścieżki odbędzie się także Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

8. Pasja i biznes

Podczas paneli dyskusyjnych zaprezentowanych zostanie wiele podpowiedzi, case studies i dobrych rad na temat tego, jak przekuć pasje w biznes? Gdzie szukać, jak uzyskać dofinansowanie dla swojej działalności w ramach przemysłu kreatywnego? Ponieważ przemysł kreatywny często inspirowany jest regionem, z którego pochodzą jego twórcy, pewna część rozważań poświęcona zostanie potencjałowi wpisanemu w dziedzictwo kulturowe Śląska.

9. Miasto i samorząd
Ścieżka poświęcona zostanie zbadaniu elementów wpływających na sukcesy miast zarówno tych wywodzących się ze świata biznesowego, jak i działań skierowanych do mieszkańców. Pełne zieleni, samowystarczalne energetycznie, przyjazne mieszkańcom miasta posiadają zaradnych gospodarzy. Jest w nich dobry klimat dla biznesu. Jednym z rozwiązań jest partnerstwo publiczno – prywatne, mało wciąż popularna w Polsce koncepcja współpracy pomiędzy jednostkami administracji publicznej a podmiotami prywatnymi.

10. Akademia Marketingu i Sprzedaży

Jeśli kogoś nie ma w social mediach, to go nie ma. Prawidłowo prowadzone działania w Internecie są równie ważne jak prezentacja firmy podczas osobistego spotkania z klientem. Pośród tematów: social media jako dość oszczędna a zrazem skuteczna metoda dotarcia do klienta, niedoceniane narzędzia budowy wizerunku, budowa marki pracodawcy i firmy, rozwój nowych form komunikacji z potencjalnym klientem, a także marketing, czyli próba zdefiniowania jego istoty z perspektywy MŚP.

11. Global SME Meeting

Różnice kulturowe – inna mentalność, język, przepisy prawne – mogą stanowić zagrożenia dla przedsiębiorców w obrocie międzynarodowym. Jak je diagnozować? Gdzie szukać wskazówek, wsparcia instytucjonalnego, jak rozpoznawać nieuczciwych partnerów biznesowych? Jak bezpiecznie przekraczać granice w biznesie? Odpowiedzi na te i szereg innych pytań podczas spotkania ze specjalistami od współpracy międzynarodowej.

12. Think Eco!

Ekologiczne podejście do biznesu staje się coraz powszechniejszą, dobrą praktyką. Każdy z przedsiębiorców powinien opracować strategię odpowiedzialnego zarządzania działaniami związanymi z ekologią. Jednym z jej elementów jest np. identyfikacja potencjalnych zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności. Podpowiedzi jak to zrobić podczas ścieżki Eco!

Problematyka dotyczyć będzie m.in. gospodarki o obiegu zamkniętym, niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii. Również szeroko pojętej ekologii w biznesie – działalności i inwestycji prośrodowiskowych oraz zasadzie ostrożności w Unii Europejskiej, czyli kalkulacji ryzyka dla branży chemicznej.

Udział w Kongresie jest bezpłatny!  Na wydarzenie można zarejestrować się poprzez stronę Kongresu i przeznaczony do tego formularz na www.ekmsp.eu.

___________________________________________________________________________

Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Współgospodarze: Województwo Śląskie, Miasto Katowice, Wojewoda Śląski

Współorganizatorzy: Politechnika Śląska, Województwo Małopolskie, Uniwersytet Śląski

Patronat honorowy: Honorowy Patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem Parlamentu Europejskiego
Linki do wydarzeń:
Europejski Kongres MŚP: https://tiny.pl/tfghx

Targi Biznes Expo: https://tiny.pl/tf51c

Samorząd Wspiera MŚP: https://tiny.pl/tf9d6