Wpływ pandemii na zobowiązania kredytowe – jakie rozwiązania mogą wprowadzić banki?

Wpływ konsekwencji pandemii koronawirusa nie tylko na samych kredytobiorców, ale i na cały sektor bankowy nie ulega wątpliwości. Zacząć należy, że już w połowie marca problem ten poruszył Europejski Urząd Nadzoru Bankowego zalecając elastyczne podejście banków na poziomie krajowym w stosunku do zobowiązań swoich kredytobiorców.

czytaj więcej >>

Tarcza antykryzysowa – realna pomoc państwa dla przedsiębiorców czy fikcja? Cz.1

Wzorem innych państw również polski ustawodawca w sobotę tj. 28.03.2020 roku nad ranem przyjął zapowiadany pakiet ustaw mających zapobiegać negatywnym skutkom szalejącej pandemii koronawirusa, niestety niejako „przy okazji” wykorzystując trwający proces legislacyjny również do swoich własnych celów politycznych poprzez wprowadzenie zmian do kodeksu wyborczego, co jednak zostawić należy tymczasem poza zakresem przedmiotowym niniejszego artykułu. Ustawy stanowić mają tzw. tarczę antykryzysową rządu.

czytaj więcej >>

K.Lebiedowicz – Grzanka: od 1 czerwca 2020 przedsiębiorca to też konsument

Obecny rok niesie ze sobą szereg zmian w polskim prawie. Większość z nich dotyczy przywilejów i obowiązków obywatela - konsumenta, a niektóre także przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Dotychczas podmioty te w swoich prawach konsumenckich posiadały zupełnie różne, wręcz nieproporcjonalne przywileje.

czytaj więcej >>

Anna Czamarska: Wady i zalety konkubinatu

Konkubinat to wciąż nieuregulowana prawnie forma związku, posiadająca przez to zarówno wady, jak i zalety. Z punktu widzenia prawa osoby tworzące konkubinat są dla siebie obce. Często jednak partnerzy decydują się na konkubinat ze względu na jego nieformalny charakter, wówczas powinni być świadomi braku zabezpieczeń prawnych w razie jego ustania.

czytaj więcej >>

Anna Czamarska: Rozdzielność majątkowa a biznes

Zawarcie związku małżeńskiego pociąga za sobą określone skutki prawne. Pomiędzy małżonkami powstaje wspólny majątek, prawo dziedziczenia z ustawy, władza rodzicielska nad wspólnymi dziećmi, ale także odpowiedzialność za długi. Coraz częściej małżonkowie, ceniąc sobie niezależność finansową lub chcąc zapewnić bezpieczeństwo finansowe rodziny, decydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej.

czytaj więcej >>

K.Lebiedowicz – Grzanka: Zmiany w prawie od 2020 roku

1 stycznia 2020 wiele przepisów prawnych ulega zmianie i modyfikacjom. Wiele z nich wpłynie bezpośrednio na funkcjonowanie przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Mając na uwadze sprawne poruszanie się po gąszczu przepisów, Katarzyna Lebiedowicz - Grzanka - partner zarządzający w KLG Kancelaria Prawna przygotowała podsumowanie, w którym zebrała najbardziej istotne kwestie związane z nowelizacją przepisów prawa.

czytaj więcej >>
12345...