Jednak w trakcie realizacji zamówienia czy zlecenia dochodzi do opóźnień, pojawiają się komplikacje, albo nie jesteśmy zadowoleni z jakości prac.

Powołujemy się na zapewnienie kontrahenta, który obiecał dotrzymać terminu bądź obiecał, że zrobi to w określonej cenie?  Często zdarza się, że strony zapominają o tych zapewnieniach czy dany sobie wzajemnie gwarancjach. Pojawiają się komplikacje, konflikty, brak płatności, utrata zaufania.

Można zapobiegać takim sytuacjom uświadamiając sobie, że umowa w firmie stanowi filar stabilności transakcji i biznesu.

Płynne zamówienia, dostawy, usługi i przepływy finansowe powinny przebiegać sprawnie i szybko. O tym jak będzie wyglądała współpraca z kontrahentem decyduje umowa. To z niej wynika zakres współpracy.

Na stabilność biznesu wpływają kontrahenci, partnerzy, wykonawcy, podwykonawcy czy dostawy to oni zapewniają stałość biznesu. Warto więc zwrócić uwagę czy naszą współpracę układamy właściwymi kontraktami.

Umowa pisemna nie tylko zabezpiecza samą transakcję, ale również nadaje profesjonalny charakter prowadzonej działalności przedsiębiorcy. W praktyce wpływa to na stabilność i stałość biznesu, wiarygodność biznesową, asertywność finansową, kontrolę i bezpieczeństwo, skuteczność realizacji i pozwala na uniknięcie sporów czy nieporozumień.   

Szczególną uwagę chciałabym zwrócić na asertywność finansową. 

Jednym z elementów, na które należy zaakcentować konstruując umowę jest określenie warunków płatności i ustalenie za co wynagrodzenie jest należne. To daje pewność, że realizacja zadania została wyceniona i ma określoną wartość. Sytuacją optymalną jest wskazanie w umowie w jaki sposób  strony będą się dodatkowo rozliczały.

Precyzyjne zapisy w umowie pozwalają uniknąć nieporozumień dotyczących rozliczeń. Ustalenia pomiędzy kontrahentami powinny również dotyczyć takich zdarzeń jak skutki prawne braku płatności należności. Ma to szczególe znaczenie w przypadku tzw. sukcesywnych dostaw bądź odbiorów częściowych, które są elementami wykonania przedmiotu umowy takiego jak np. budowa domu. 

Nieporozumienia na tle finansowym mogą być powodem, dla którego wstrzymywane są kolejne zamówienia lub kolejne etapy prac.

To czy posługujemy się umową i jaką umową potwierdza naszą wiarygodność, wiarygodność naszych negocjacji i ustaleń. Warto zadać pytanie czy tak naprawdę jesteśmy w stanie podpisać się pod tym co obiecujemy?

Umowa to gwarancja tego jak będzie przebiegała współpraca.

Świadomie kładę nacisk na edukację przedsiębiorców, aby podpisywali umowy ze swoimi kontrahentami. Przedsiębiorcy powinni posługiwać się tylko takimi kontraktami, które zapewnią im efektywną współpracę z kontrahentami czy partnerami.

Zachęcam, aby swoją aktywność zawodową układać umowami za świadomością korzyści i przewagi jakie daje podpisanie umowy. 

Autor: Katarzyna Lebiedowicz – Grzanka, Kancelaria Prawna KLG

bezpieczne umowy | katarzyna lebiedowicz-grzanka | umowa w biznesie

Czytaj także