K. Lebiedowicz – Grzanka: 4 kroki prawne jakie warto podjąć aby dotrzymać warunków umowy

Wystąpienie przypadku siły wyższej nie powoduje automatycznego rozwiązania umowy, ani przedłużenia obowiązywania umowy.