Wydawnictwo “Biznes, który zmienia świat” prezentuje to, co udało się osiągnąć w ostatnich 15 latach w obszarze odpowiedzialnego biznesu, koalicje i alianse, które to umożliwiły, a także trendy CSR, które przewidują eksperci tej koncepcji. Album pozwala krytycznie spojrzeć na biznesowy krajobraz minionych lat. Pokazując pozytywny wpływ CSR, przypomina jednocześnie bariery i kryzysy jego rozwoju.

15 tematów na 15-lecie

W pierwszej, głównej części publikacji znajdziemy 15 tekstów, które łączą się w spójny obraz 15 lat CSR w Polsce. Ekspertki i eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przedstawiciele firm odpowiedzialnych społecznie, administracji państwowej, organizacji otoczenia biznesu zabierają głos w kluczowych dla rozwoju CSR kwestiach. Dzięki temu każdy z syntetycznie przedstawionych tematów posiada jednak ciekawą, różnorodną perspektywę.

Możemy między innymi prześledzić ewolucję założeń CSR, które w niektórych aspektach życia społecznego powinny nabrać charakteru wręcz rewolucyjnego. Istotną częścią publikacji i ważnym w ogóle dla CSR tematem jest zrównoważony rozwój, tak silnie związany z zagadnieniami ochrony środowiska, smart cities i innowacji społecznych, o których również na stronach albumu. Podjęto także kwestie zarządzania i relacji z otoczeniem. Eksperci omówili znaczenie zarządzania relacjami z interesariuszami, zarządzania różnorodnością, wdrażania strategii CSR. Warto również wspomnieć o tematach raportowania pozafinansowego i odpowiedzialnych inwestycji, które stają się coraz ważniejsze dla rozwoju firm.

Co dalej z polskim CSR 

Oprócz podsumowania 15-lecia rodzimego CSR publikacja zawiera również omówienie trendów, które najprawdopodobniej zdominują debatę o odpowiedzialnym biznesie w najbliższej przyszłości. Wyzwaniem dla polskiego biznesu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju będą z pewnością rozwój kapitału społecznego, szczególnie budowanie zaufania społecznego i wzmacnianie współpracy.

Jubileusz

Publikacja “Biznes, który zmienia świat”, wydana pod redakcją dr Agaty Rudnickiej, ekspertki zewnętrznej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stanowi element tegorocznych obchodów “15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce”. To najważniejszy jubileusz odpowiedzialnego biznesu w Polsce w 2015 r. Celem obchodów jest podsumowanie dokonań 15 lat rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu, który był możliwy dzięki współpracy wielu ludzi, firm i instytucji. Inicjatorem i organizatorem obchodów jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Towarzyszy im hasło: „Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes”.

Pełna wersja raportu do pobrania TUTAJ

CSR | forum odpowiedzialnego biznesu

Czytaj także