Jak podaje GUS, w sierpniu br. (w stosunku do poprzedniego miesiąca) wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w ujęciu miesięcznym poprawił się w 4 analizowanych branżach, pogorszył w 3, a w jednej pozostał bez zmian. Największy wzrost m/m zaobserwowano w przetwórstwie przemysłowym, a największy spadek w zakwaterowaniu i gastronomii. W porównaniu do sierpnia ub.r., wskaźnik koniunktury poprawił się we wszystkich rodzajach działalności. Największy wzrost (z 9,2 do 18,8) zaobserwowano w finansach i ubezpieczeniach. Informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia pozostają jedynymi branżami, w których notowany jest dodatni wskaźnik koniunktury. 

Raport Grupy Progres wskazuje, że wiele firm, mimo trudnych warunków, myśli o rozwoju, planuje rekrutacje i szykuje etaty na kolejne miesiące, ale nie wszędzie na pracowników czekają z otwartymi ramionami. Tego problemu nie będą mieć jednak kandydaci do pracy w logistyce. Mimo że pracuje w niej prawie 3 mln osób, to firmy z tego sektora poszukują kolejnych. Co więcej, aż 74,3 tys. organizacji działających w transporcie i logistyce deklaruje, że – mimo trudnych warunków gospodarczych, które napędzał covid, a później wojna w Ukrainie – ich sytuacja nie uległa zmianie (GUS). Na rynku pojawiły się też nowe firmy – od stycznia do czerwca 2023 w KRS zarejestrowano 1 894 działalności z branży transportu i gospodarki magazynowej. Jak wynika z raportu Grupy Progres sektor logistyka, transport, spedycja w 2023 r. jest jednym z wiodących pracodawców wśród przeanalizowanych 26 branż. W tej dziedzinie gospodarki od stycznia do sierpnia poszukiwano i zatrudniono najwięcej pracowników tymczasowych (w porównaniu z innymi branżami poddanymi analizie). Sektor wysoko uplasował się także, jeśli chodzi o liczbę opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce – pod tym względem zajął 3 miejsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 26 287 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w maju, czerwcu i lipcu.

Transport, spedycja i logistyka królują, jeśli chodzi o obecne zapotrzebowanie na pracowników. To jeden z czarnych koni wśród branż, które działają i planują rozwój, mimo że poprzednie lata i również ten rok z wielu względów nie należały do najłatwiejszych. Kandydaci, którzy szukają pracy, znajdą ją również w branży handlowej – tu również nie brakuje ofert, podobnie jak w produkcji np. spożywczej mówi Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres. – Mocno trzyma się także sektor IT oraz finanse, widać w nich wahania, jeśli chodzi o liczbę ofert, ale nadal w każdym miesiącu pojawia się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy ogłoszeń rekrutacyjnych dodaje Cezary Maciołek.

Jeden z liderów rekrutacji – handel detaliczny już tworzy jedną z najliczniejszych grup zawodowych w kraju i nadal rekrutuje, tym samym jest na liście głównych zleceniodawców pracy tymczasowej, również na ostatnie 4 miesiące tego roku. Zajmuje też czołowe miejsca pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń – średnio miesięcznie ukazywało się ich 18 112 (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, maju i czerwcu. Branża odczuwa oczywiście skutki wojny, inflacji oraz spadki wartości koszyka zakupowego klientów, ale w sierpniu jedynie 13,8 proc. firm deklarowało spadek koniunktury (GUS).

Na brak ofert pracy nie mogą narzekać także poszukujący pracy w IT, mimo że ofert na rynku jest mniej, to nadal ten sektor charakteryzuje się wysokim zatrudnieniem i zapotrzebowaniem na kandydatów, szczególnie widocznym na tle innych branż. Pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń – średnio miesięcznie ukazywało się ich 40 616 (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w lutym, marcu i maju. Dobrze dzieje się również w finansach. W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie z lipca (plus 18,8). Poprawę sytuacji odnotowuje 23,1 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 4,3 proc. (przed miesiącem odpowiednio 24,6 proc. i 5,8 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że nie ulega ona zmianie. Prognozy popytu są optymistyczne, zbliżone do sygnalizowanych w lipcu. Przewidywane jest też niewielkie zwiększenie zatrudnienia. Chociaż do tej pory ofert również nie brakowało. W 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce pojawiało się ich średnio 20 528 na miesiąc (styczeń-lipiec 2023).

Mocna branża i jej słabsze obszary

Kolejna branża, która od stycznia do sierpnia br. zatrudniała najwięcej pracowników tymczasowych i poszukiwała kolejnych na następne miesiące roku, to produkcja. Wyprzedziła ona 24 inne dziedziny gospodarki (dane Grupy Progres) i zajęła też wysokie – 4. miejsce, jeśli chodzi o liczbę opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się ich 22 798 (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, maju i czerwcu. Jednak nie w każdym z jej obszarów czekał etat. Szczególnie wysokie zapotrzebowanie na pracowników dotyczyło dziedzin tj. automotive, food, elektronika i odzież. Co nie dziwi, szczególnie biorąc pod uwagę dane GUS. Na 34 działy przemysłu najlepsze wyniki zaobserwowano w produkcji odzieży (+27,3 proc.), naprawie i instalowaniu maszyn (+20,7 proc.) oraz motoryzacji (+15,0 proc.). Najsłabiej radzą sobie branże: chemiczna (-19,6 proc.), drewniana (-11,5 proc.) i meblarska (-11,1 proc.), a ich kondycję potwierdza też bardzo niskie zapotrzebowanie na pracowników i planowanych rekrutacji.

Granica rekrutacyjna, która przebiega między branżami, ale też wewnątrz nich – tak jak np. w produkcji – wynika m.in. z modelu biznesowego, jaki przyjęły firmy. Te, które stawiały na elastyczne rozwiązania i zdywersyfikowały portfel klientów oraz otworzyły się na nowe kierunki biznesowe i pracowników z krajów innych niż Ukraina, są dziś w zdecydowanie lepszej sytuacji od tych działających bardzo konserwatywnie zaznacza Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres.

Tu o stabilną pracę będzie trudniej 

Według raportu Grupy Progres, budownictwo to 9. z branż, która w tym roku zatrudnia pracowników tymczasowych, ale popyt na nich nie charakteryzuje się stabilnym poziomem. Ten sektor zajmował 5. i 6. miejsce (w zależności od miesiąca) pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywały się 20 943 oferty (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, maju i lipcu. Firmy szukają chętnych na etat tymczasowy, jednak dyrektorzy przewidują ograniczenie kadrowe, zbliżone do prognozowanego w lipcu. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu w budowlance wyniósł minus 8 (GUS). 10 proc. firm odnotowało poprawę koniunktury, 17,9 proc. spadek, a 72,1 proc. organizacji uważa, że ich sytuacja nie uległa zmianie. Jednak zdecydowanie uległa, biorąc pod uwagę liczbę rekrutacji i planowanych zatrudnień. 

Podobnie jest w sektorze HoReCa, w którym dyrektorzy jednostek zapowiadają redukcje kadr, bardziej znaczące od oczekiwanych w lipcu. Przedsiębiorcy działają bardzo ostrożnie, bo boją się, że ich firma nie przetrwa. Mimo że 12,2 proc. z nich deklaruje poprawę koniunktury, 71,5 proc. organizacji stwierdziło, że ich sytuacja nie ulega zmianie, a tylko 16,3 proc. spadek (GUS). Niestety ogólną atmosferę panującą w branży HoReCa widać też w rekrutacji, gdzie HoReCa nie zajmuje wysokiej pozycji. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się nieco ponad 10 tys. ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, kwietniu i maju. Teraz – zgodnie z deklaracjami – może być ich mniej. 

O etat będą musieli się też bardziej postarać chętni do pracy w rozrywce i turystyce, prawie czy zarządzaniu. Tu pula ofert jest najmniejsza, co nie musi oczywiście odzwierciedlać złej kondycji danej branży, jednak na pewno wpływa na większą liczbę kandydatów do pokonania w rywalizacji o oferowany etat. Dla starających się o zatrudnienie w rozrywce i turystyce w całej Polsce średnio miesięcznie publikowano 2 502 ogłoszenia (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w lutym, marcu i maju. Firmy działające w sektorze prawa poszukiwały miesięczne 1 827 chętnych (średnia styczeń-lipiec 2023). Największy popyt odnotowano w lutym, marcu i lipcu. Nie potrzebowano również zbyt wielu osób do zarządzania – ostatnie miejsce w rankingu sektorów publikujących ogłoszenia. Najwięcej ofert pojawiło się w marcu, maju i lipcu – średnio 707 w miesiącu (styczeń-lipiec 2023). 

Praktycznie każda branża podchodzi obecnie ostrożniej do procesów rekrutacji i planów kadrowych. Jednak budownictwo, HoReCa czy część obszarów produkcji są w tym zakresie najbardziej wstrzemięźliwe. I nawet jeśli coś się zmieni i rekrutacje ruszą, to będzie problem z kandydatami, którzy niezbyt chętnie odpowiadają na ogłoszenia w sektorach mających wizerunek mniej stabilnych. To już widać, bo firmy z branż zaliczanych do czerwonych punktów na mapie rekrutacji miały problem z brakami kadrowymi. Często przegrywały walkę o kandydatów z pracodawcami z innych – atrakcyjniejszych dla nich branż – podsumowuje Cezary Maciołek. 

Źródło: Materiały prasowe

Fot. Unsplash

Grupa Progres | HR | raport GUS | rynek pracy

Czytaj także