W 3. edycji raportu Antal oraz CFA Society Polska „Kobiety w finansach”, którego partnerem strategicznym jest Bank BPH, ponownie najwięcej kobiet uznało (60% w 2019, 51% w 2021), że mają one umiarkowany wypływ na rozwój sektora finansowego. Jakie działania powinni wprowadzić pracodawcy, aby wpływ płci żeńskiej był bardziej zauważalny dla nich samych?

Co wpływa na satysfakcję z kariery zawodowej wśród kobiet?

Jeżeli chodzi o zadowolenie płci żeńskiej względem kariery zawodowej, to przede wszystkim wpływają na nie wysokie zarobki (20%) oraz atmosfera w pracy (20%). Dla porównania, dla mężczyzn na satysfakcję z kariery zawodowej w największym stopniu wpływają wysokie zarobki (34%). Jeżeli chodzi o atmosferę w pracy, to dla płci męskiej ma ona o wiele mniejsze znaczenie (17%). Duża różnica między płciami jest również widoczna w aspekcie wagi elastycznych form zatrudnienia (wpływa na zadowolenie 13% kobiet i 4% mężczyzn).Jakich form wsparcia zawodowego oczekują kobiety?

Satysfakcję z kariery zawodowej można określić jako motor napędowy służący nie tylko do jak najlepszego wykonywania codziennych obowiązków, ale także do zdobywania nowych umiejętności oraz poszerzania wiedzy w danym obszarze. Jest to również jeden z głównych czynników wpływających na zaangażowanie w naszą pracę oraz poczucie motywacji do dalszych działań. Warto zwrócić uwagę, iż kobiety oceniają poziom poczucia satysfakcji ze swojej pracy przez pryzmat pieniędzy, ale równocześnie poprzez panującą atmosferę oraz możliwość nieustannego rozwoju zawodowego dzięki kursom i szkoleniom – komentuje Natalia Białka, Managing Consultant, Antal SSC/BPO.

Wsparcie większej obecności kobiet na rynku pracy jest pożądane. Przyczyni się ono w głównej mierze do wyhamowania spadku podaży pracy wynikającego ze zmian demograficznych. Umożliwi również wejście na rynek kobietom, które chciałyby pracować, ale napotykają bariery w aktywności zawodowej oraz wpłynie w przyszłości na ograniczenie problemu niskich emerytur.

W przypadku oceny potrzebnych form wsparcia brakuje wyraźnych preferencji. Najbardziej niezbędne wydają się programy rozwojowe oraz szkolenia i kursy dla kobiet ze średnim wynikiem 3,7 w pięciostopniowej skali. Kolejne działania to mentoring (3,6) oraz wykłady/ webinary (3,4). Na końcu znalazł się coaching (3,3) oraz spotkania tematyczne (3,2). Warto zauważyć, że w poprzedniej edycji (2019) były one wskazywane jako najbardziej niezbędne.

Z mojego doświadczenia wynika, że kobietom wcale nie brakuje kwalifikacji, a według wielu badań kobiety są wręcz lepiej wykształcone i stanowią większość absolwentów uczelni wyższych. Często są jednak wobec siebie bardziej krytyczne, a stereotypy i wychowanie sprawiają, że podchodzą z większą ostrożnością do planowania swojej kariery zawodowej – objaśnia Małgorzata Żelazko, CFA, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i Analiz Finansowych, Wirtualna Polska Holding. W tym przypadku bardzo cenię programy rozwojowe i mentoringowe, które mogą pomóc im dostrzec silne strony i lepiej zaplanować swoją ścieżkę zawodową – dodaje. 

Dobre praktyki w pigułce

Zaledwie 21% respondentów twierdzi, że kobiety mają duży wpływ na rozwój sektora i zajmują strategiczne stanowiska. Jedną z przyczyn tego wciąż niskiego wyniku jest pomijanie kobiet przy awansach. Charakterystyczny jest w tym przypadku rozkład odpowiedzi pomiędzy kobietami a mężczyznami. Na czynnik ten zwróciło w badaniu uwagę 16% kobiet i jedynie 5% mężczyzn – zatem ponad trzykrotnie więcej kobiet ma takie poczucie. Z kolei na dającą się odczuć solidarność męską wskazało 14% pań i 10% mężczyzn. Aby zapobiec tak niskim wynikom, firmy powinny prowadzić działania nakierowane na budowanie otwartej kultury organizacyjnej i tworzenie przyjaznego miejsca pracy, wspierając swoich pracowników na wielu polach. Bank BPH od lat realizuje politykę włączania oraz zasadę równości szans, potwierdzeniem czego jest „siedem zasad różnorodności”.

  1. Okazuj szacunek, włączaj, przeciwdziałaj dyskryminacji
  2. Przykład idzie z góry – różnorodność w zarządzie
  3. Wspieraj rozwój kobiet
  4. Ułatwiaj łączenie ról
  5. Dbaj o relacje (networking)
  6. Zapraszaj do zmiany
  7. Okazuj zaufanie

Bank BPH prowadzi intensywne działania w obszarze budowania dobrego miejsca pracy, wspierając swoich pracowników na różnych płaszczyznach. Wiemy, jak ważne dla sprawnego działania organizacji jest dobre samopoczucie pracowników – postawiliśmy na to w naszym banku już kilka lat temu i możemy się pochwalić szeregiem inicjatyw, które mogą być inspirujące dla innych – komentuje Katarzyna Babula, HR Manager, Bank BPH. W przeprowadzanym cyklicznie badaniu satysfakcji pracowników, ponad 90% respondentów oceniło bank jako dobre miejsce pracy. Pracownicy doceniają transparentną komunikację, budowanie partnerskich relacji opartych na zaufaniu, szacunku i słuchaniu indywidualnych potrzeb oraz elastyczny model pracy umożliwiający łączenie obowiązków zawodowych i życia prywatnego, zwłaszcza w trudnym dla wszystkim czasie pandemii.

O badaniu 

Trzecia edycja raportu „Kobiety w Finansach”, którego celem jest nie tylko analiza obecnej sytuacji na rynku pracy, ale także wyróżnienie czynników determinujących karierę kobiet powstała na bazie badania przeprowadzonego w II kwartale bieżącego roku metodą CAWI wśród 689 respondentów reprezentujących sektor finansowy przez Antal oraz CFA Society Poland. Partnerem strategicznym raportu jest Bank BPH, patronami medialnymi projektu są: Parkiet oraz Rzeczpospolita. Raport dostępny jest do pobrania na stronie: https://antal.pl/wiedza/raport/kobiety-w-finansach-2021 

*** 

Antal jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR. Marka Antal jest obecna w Polsce od 1996 roku. www.antal.pl  

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym ze 146 lokalnych stowarzyszeń międzynarodowego CFA Institute. Organizacja ta obecna jest w 70 krajach i zrzesza ponad 140 tys. przedstawicieli branży finansowej, w tym ponad 130 tys. www.cfapoland.org  

Bank BPH działa na polskim rynku od przeszło 30 lat. Przez większą część tego okresu był bankiem uniwersalnym, a od listopada 2016 roku funkcjonuje jako bank specjalistyczny, zajmujący się zarządzaniem i obsługą portfela kredytów hipotecznych klientów indywidualnych. www.bph.pl 

źródło: materiały prasowe

kobiety w finansach | sektor finansowy

Czytaj także